Senaat gaat akkoord met exportverbod kinderbijslag

Asscher is verwikkeld in lastige onderhandelingen met Marokko over korting op de kinderbijslag.
Asscher is verwikkeld in lastige onderhandelingen met Marokko over korting op de kinderbijslag. Foto ANP / Martijn Beekman

De Eerste Kamer is akkoord met een wet die een einde moet maken aan de export van kinderbijslag naar landen buiten de Europese Unie. Dat meldt persbureau Novum. Een meerderheid van VVD, PVV, CDA, ChristenUnie en SGP stemde vanmiddag voor het wetsvoorstel van minister van Sociale Zaken Lodewijk Asscher (PvdA).

De linkse partijen, inclusief Asschers eigen PvdA, zijn tegen de wet, omdat ze denken dat die in strijd is met internationale verdragen. Asscher heeft vooral het belang van de wet benadrukt voor zijn onderhandelingen met Marokko over verlaging van uitkeringen die naar Marokko gaan. De minister noemde de wet vorige week in de senaat “een krachtig instrument”:

“Ik loop nu vast. Zonder een aangenomen wet over de kinderbijslag zullen mijn Marokkaanse onderhandelingspartners niet akkoord gaan met een verdragswijziging.”

Het aannemen van de wet is dus een belangrijke slag voor Asscher, die na anderhalf jaar discussie met de senaat zijn gelijk heeft gekregen. Zijn eigen PvdA wist hij niet te overtuigen, maar wel oppositiepartij CDA, wat voor doorslaggevend belang voor de uitkomst van de stemming was.

Tweede Kamer wil verdrag met Marokko opzeggen

De Tweede Kamer maakte vorige week duidelijk het verdrag met Marokko dat de export van sociale zekerheid regelt te willen opzeggen als het land blijft weigeren mee te werken aan de wijziging ervan. Volgens het huidige bilaterale verdrag krijgen Marokkaanse Nederlanders die in Marokko wonen en recht hebben op een uitkering of andere sociale voorziening evenveel geld als in Nederland. Het kabinet wil dat die bedragen in Marokko omlaag gaan, omdat de kosten voor levensonderhoud er lager zijn. De Marokkaanse regering weigert echter mee te werken.

Asscher wil het verdrag niet eenzijdig opzeggen omdat Nederland dan ook niet meer op andere terreinen, zoals justitie, medewerking van Marokko zou kunnen afdwingen. Onder druk van de Tweede Kamer dreigt hij nu toch met opzegging als een laatste onderhandelingsronde met Marokko in september vruchteloos blijkt. Hij zegt nu de uitspraak van de Kamer en de uitslag van de stemming in de senaat daarbij als drukmiddel te willen gebruiken.

Asscher: het verdrag opzeggen is een optie

Asscher zei vanmiddag na afloop van het Vragenuurtje in de Kamer dat hij “er vanuit gaat dat we eruit komen met Marokko”, maar hij wilde niet vooruitlopen op de consequenties als dat niet gebeurt. Het verdrag opzeggen “is een optie”, zei hij, in minder felle bewoordingen dan de motie van de Tweede Kamer vorige week. Overigens is het niet zeker dat de Eerste Kamer daar hetzelfde over denkt. “Om een verdrag op te zeggen moet je een wet maken die door beide Kamers moet worden aangenomen.” Het verdrag zal dus zeker niet al in september eenzijdig door Nederland worden opgezegd.

De Marokkaanse regering heeft eerder gewaarschuwd voor de gevolgen van het stopzetten of korten van de kinderbijslag voor kinderen in Marokko. Zo’n wijziging zal tot hun komst naar Nederland leiden, zei de Marokkaanse topambtenaar Mohammed Bernoussi in februari in het tv-programma Nieuwsuur.

De Eerste Kamer zou vanmiddag ook stemmen over Asschers plannen om de zogeheten kindregelingen te vereenvoudigen, maar dat is met een week uitgesteld.