Dit is een artikel uit het NRC-archief De artikelen in het archief zijn met behulp van geautomatiseerde technieken voorzien van metadata die de inhoud beschrijven. De resultaten van deze technieken zijn niet altijd correct, we werken aan verbetering. Meer informatie.
Bekijk hele krant

NRC Handelsblad

Verkiezingen

Wilders kan tijdelijk zetel Europarlement innemen

PVV-leider krijgt zetel gedurende bezwaarprocedure

De kans is groot dat Tweede Kamerlid Geert Wilders straks enige tijd in het Europees Parlement kan plaatsnemen. Hoewel het niet is toegestaan om tegelijkertijd nationaal volksvertegenwoordiger én europarlementariër te zijn, zal het Europarlement vermoedelijk maanden nodig hebben om de PVV-leider daadwerkelijk te kunnen weren.

Dat Wilders straks toch een ‘dubbelmandaat’ zal kunnen vervullen, komt voort uit de regels van het Europees Parlement zelf, die stellen dat een politicus gedurende een bezwaarprocedure gewoon zitting kan nemen in het parlement. Volgens het Europees Parlement is een dergelijke situatie nog niet eerder voorgekomen sinds het verbod op het dubbelmandaat in 2004 van kracht werd.

Wilders zou vanmiddag door de Tweede Kamer worden voorgedragen voor de zetel in het Europarlement waarop hij dankzij bijna 300.000 voorkeursstemmen bij de verkiezingen van 22 mei recht heeft. De Tweede Kamer kan hem niet verhinderen naar Brussel te gaan omdat het verbod op een dubbelmandaat niet is vastgelegd in Nederlandse wetgeving.

Het Europees Parlement kan het het verbod wél afdwingen. Maar hier zit een lacune waar Wilders gebruik van kan maken. Na 1 juli, wanneer het Europarlement voor het eerst in nieuwe samenstelling bijeenkomt, zal een commissie oordelen dat hij niet tegelijkertijd lid van het Europarlement en de Tweede Kamer kan zijn. Maar zolang dat oordeel nog niet is geveld, kan Wilders volgens de reglementen „met volledige rechten” zijn zetel innemen.

Na de vorige Europese verkiezingen in 2009 duurde het „enkele maanden” voordat het parlement alle geloofsbrieven had gecontroleerd, aldus een woordvoerder. En ook daarna zou Wilders nog kunnen aanblijven. Zijn advocaat Geert-Jan Knoops heeft namelijk een verzoek ingediend bij het Europees Hof van Justitie om het dubbelmandaat via een spoedprocedure nietig te laten verklaren. Zo’n spoedprocedure kan „tussen de zes maanden en een half jaar” in beslag nemen, zegt een woordvoerder van het Hof.

Bij de Europese verkiezingen van 2009 haalde Wilders ruim 330.000 voorkeurstemmen maar ging hij niet naar het Europarlement. Dit jaar zei hij aanvankelijk ook zijn zetel niet te willen opeisen. Dat Wilders nu van gedachten veranderd is zou te maken kunnen hebben met druk van het Franse Front National, waarmee Wilders een nieuwe fractie tracht op te zetten.