Dit is een artikel uit het NRC-archief De artikelen in het archief zijn met behulp van geautomatiseerde technieken voorzien van metadata die de inhoud beschrijven. De resultaten van deze technieken zijn niet altijd correct, we werken aan verbetering. Meer informatie.
Bekijk hele krant

NRC Handelsblad

Politiek

Kamer steunt optreden tegen export uitkeringen Marokko

De Tweede Kamer wil het verdrag opzeggen dat Marokkanen hun volledige uitkering laat exporteren.

De Tweede Kamer wil het verdrag met Marokko opzeggen dat de export van sociale zekerheid regelt als het land blijft weigeren mee te werken aan wijziging ervan. Een oproep daartoe van VVD en SGP heeft gisteren een meerderheid gekregen. De PvdA stemde tegen.

Volgens het huidige bilaterale verdrag krijgen Marokkaanse Nederlanders die in Marokko wonen en recht hebben op een uitkering of andere sociale voorziening evenveel geld als in Nederland. Het kabinet wil dat die bedragen in Marokko omlaag gaan, omdat de kosten voor levensonderhoud er lager zijn. De Marokkaanse regering weigert echter mee te werken.

Minister Lodewijk Asscher (Sociale Zaken, PvdA) wil het verdrag niet eenzijdig opzeggen omdat Nederland dan ook niet meer op andere terreinen, zoals justitie, medewerking van Marokko zou kunnen afdwingen. Onder druk van de Tweede Kamer dreigt hij nu toch met opzegging als een laatste onderhandelingsronde met Marokko in september vruchteloos blijkt. Hij zegt nu de uitspraak van de Kamer daarbij als drukmiddel te willen gebruiken.

Asscher sprak gisteren in de Eerste Kamer over een wet die het mogelijk maakt de export van kinderbijslag naar landen als Marokko stop te zetten. Eerder hadden met name linkse fracties in senaat, waaronder Asschers eigen PvdA, hier grote bezwaren tegen omdat het in strijd zou zijn met internationale verdragen. De minister drong er gisteravond op aan dat de Eerste Kamer de wet zo snel mogelijk zou aannemen, omdat hij dan „een krachtig instrument” heeft in de onderhandelingen met Marokko. „Ik loop nu vast”, zei Asscher in de senaat. „Zonder een aangenomen wet over de kinderbijslag zullen mijn Marokkaanse onderhandelingspartners niet akkoord gaan met een verdragswijziging.”

De Eerste Kamer stemt volgende week over het wetsvoorstel.