‘Gefuseerde gemeente niet efficiënter’

Minister van Binnenlandse Zaken Ronald Plasterk op archiefbeeld. Foto ANP / Bas Czerwinski

Fusies van gemeenten leiden niet tot meer efficiency. Gemeenten die zijn samengegaan, geven per saldo net zo veel uit als voorheen. Dat blijkt uit nieuw onderzoek van de Rijksuniversiteit Groningen, zei hoogleraar economie van decentrale overheden Maarten Allers in Reporter Radio.

Het kabinet stelt juist dat schaalvergroting tot efficiency en kostenbesparingen leidt. Bij de decentralisatie van taken op het gebied van zorg, jeugdzorg en re-integratie levert het rijk daarom minder geld mee. Dat kan dus leiden tot forse tekorten. Allers zegt:

“Wij hebben elke steen omgekeerd en nergens een gunstig financieel effect van gemeentelijke herindeling kunnen vinden. Om minder uit te geven moet je niet gaan fuseren.”

Gemeentelijke herindelingen leiden volgens het kabinet ook tot betere dienstverlening en voorzieningen. Ook dat ontkracht Allers.

“Wij hebben er op verschillende manieren naar gekeken en geen enkel effect kunnen vinden.”

SP-Kamerlid Ronald van Raak wil een debat over het onderzoek.

“Dit laat zien dat gemeenten voor de gek worden gehouden.”

Volgens hem heeft minister van Binnenlandse Zaken Ronald Plasterk (PvdA), die eerder een voorkeur uitsprak voor gemeenten van minimaal honderdduizend inwoners, loze beloften gedaan.

“Dit haalt een grote pijler onder de argumenten van de regering uit. Ambtenaren op het ministerie moeten weten dat schaalvergroting niet tot besparingen leidt.”

Nederland telde op 1 januari 403 gemeenten, terwijl dat er in 1990 672 waren. In 1950 waren het er nog meer dan duizend. Plasterk zei enkele maanden geleden dat bij gemeentelijke fusies het inwonertal van honderdduizend geen vaststaand minimum is en herindelingen niet van bovenaf worden opgelegd.

(Novum)