Laat index maar links liggen

„Leuk idee hoor, de Nederlandse index die het bedrijf TOM deze week lanceerde. Maar de NL20 Index is vooral goed voor TOM, dat verdient aan producten als derivaten en indextrackers. De index geeft geen beeld van de Nederlandse economie, want veruit het grootste deel van de omzetten van de in de index opgenomen bedrijven vindt plaats in het buitenland. Indices met een regionale bedrijfskeuze zijn alleen relevant als ze schaal hebben, zoals de brede Amerikaanse S&P-500-index. Die geeft een goed beeld van de aandelenmarkt. Maar particuliere beleggers moeten zich niet druk maken om indices. Zij hebben meestal veel minder namen in de portefeuille, waardoor de rendementen sterk kunnen afwijken van de index. Een belegger met een langetermijnvisie en een beetje lef koopt een aantal sterke bedrijven in verschillende sectoren en laat de index links liggen.”