Opinie

Bachelorscriptie

De laatste weken heb ik het erg druk gehad met mijn bachelorscriptie. Omdat het eind in zicht is, besluit ik vandaag het scriptiereglement van mijn universiteit te raadplegen, waarin alle eisen staan vermeld waaraan de eindversie moet voldoen. Daar word ik gewezen op het volgende:

„Het scriptie wordt pas dan door de docent beoordeelt als het werkstuk aan de volgende criteria voldoet.”

Hierop volgt het eerste criterium: „Correcte spelling en grammatica.”

Mathijs Mul