Universiteit niet beter door keuring onderwijskwaliteit

Foto ANP / Lex van Lieshout

De keuring van de onderwijskwaliteit op universiteiten kost te veel tijd en leidt niet tot verbetering van het onderwijs. En dat terwijl in 2011 juist een nieuw systeem in gebruik is genomen dat ervoor moest zorgen dat opleidingen minder tijd kwijt zouden zijn aan visitaties. Dit systeem is geen verbetering, blijkt uit onderzoek van de Universiteit Leiden. Vice-rector Simone Buitendijk zegt: “De onderwijsvisitaties zijn nog steeds een enorme belasting voor de opleidingen.”

Het principe van het nieuwe systeem is als volgt: als de Nederlands-Vlaamse Accreditatie Organisatie (NVAO) vaststelde dat een universiteit of hogeschool de kwaliteitszorg op orde had, zouden de individuele opleidingen daarna minder intensief gecontroleerd worden. Daardoor zouden ze minder tijd kwijt zijn aan de visitaties én zou het onderwijs beter worden.

Uit eerder onderzoek bleek dat systeem wel functioneerde

De Leidse Universiteit presenteert deze week op een conferentie een rapport waaruit blijkt dat het in de praktijk zo niet werkt. Vice-rector Buitendijk denkt dat de bevindingen bij andere universiteiten bekend in de oren zullen klinken, ook al bleek uit eerder onderzoek – van de NVAO, de Inspectie van het Onderwijs en de Rekenkamer – dat het nieuwe accreditatiestelsel wel goed functioneert. “Voor dat onderzoek is vooral gesproken met bestuurders en is er nauwelijks gepraat met de docenten”, zegt ze. “Wij hebben dat wel uitgebreid gedaan, omdat docenten toch echt het beste zicht hebben op wat er bij zo’n visitatie gebeurt.”

In het nieuwe accreditatiestelsel worden opleidingen op minder categorieën beoordeeld dan voor 2011. Maar dat heeft er niet toe geleid dat er minder papier verschoven wordt, zegt Buitendijk. “Docenten zijn nog steeds veel tijd kwijt aan de visitaties.”

Lees vanmiddag in NRC Handelsblad meer over het rapport.