Dit is een artikel uit het NRC-archief De artikelen in het archief zijn met behulp van geautomatiseerde technieken voorzien van metadata die de inhoud beschrijven. De resultaten van deze technieken zijn niet altijd correct, we werken aan verbetering. Meer informatie.

Economie

Rapport Oxfam Novib: verdeling welvaart steeds oneerlijker

De vijf rijkste families van Nederland hebben bijna evenveel vermogen als de 3,2 miljoen armste Nederlanders samen. Dat stelt Oxfam Novib in een later vandaag te publiceren rapport over de verdeling van welvaart, meldt persbureau Novum. De vermogensongelijkheid is “veel groter dan tot nu toe gedacht”, stelt de hulporganisatie.

Een gepensioneerde automonteur telt de muntjes uit zijn portemonnee.
Een gepensioneerde automonteur telt de muntjes uit zijn portemonnee. Foto ANP / Roos Koole

De vijf rijkste families van Nederland hebben bijna evenveel vermogen als de 3,2 miljoen armste Nederlanders samen. Dat stelt Oxfam Novib in een later vandaag te verschijnen rapport over de verdeling van welvaart, meldt persbureau Novum. De vermogensongelijkheid is “veel groter dan tot nu toe gedacht”, stelt de hulporganisatie.

Het kabinet moet de belasting op vermogen en winst verhogen om de welvaartsverdeling te bevorderen, vindt Oxfam Novib. Zoals het nu is, werkt het belastingstelsel ongelijkheid in de hand. Vermogensvorming wordt gestimuleerd, terwijl inkomen uit arbeid zwaar wordt belast. Algemeen directeur Farah Karimi spreekt in een verklaring zelfs van een “pervers” stelsel.

“We moeten de moed hebben om dit perverse stelsel aan te pakken en een systeem te maken waarin iedereen profiteert van economische groei”.

Verschillen steeds groter

De organisatie maant de regering belastingontduiking en belastingontwijking in te dammen. “Internationale bedrijven en de rijke elite halen alles uit de kast om belasting te ontduiken dan wel te ontwijken”, vindt Karimi. “De rekening komt terecht bij de armsten in Nederland en ontwikkelingslanden.”

De verschillen in vermogen zijn sinds de crisis alleen maar groter geworden, constateert Oxfam Novib. De rijkste één procent van de Nederlanders bezat voor de crisis een vijfde van het totale vermogen. Na de crisis is dat bijna een kwart, zo berekende de hulporganisatie. In het buitenland ondergebrachte vermogens werden niet meegerekend.

Verschil cijfers CBS

Uit het onderzoek van de ngo zou ook blijken dat de inkomensverschillen zijn toegenomen sinds het uitbreken van de crisis. Het CBS meldde gisteren juist nog dat de inkomensverschillen tussen 2008 en 2012 nauwelijks zijn veranderd. De vermogensongelijkheid nam wel iets toe, maar dat kwam volgens het CBS doordat de huizen in waarde zijn gedaald. Vooral middeninkomens zagen hun vermogen daardoor dalen. De woning is bij die groep, meer dan bij de rijkste Nederlanders, veruit het belangrijkste onderdeel van het totale vermogen.

Volgens het CBS zorgt het belastingstelsel juist voor meer gelijkheid omdat lagere inkomens ‘relatief weinig afdragen’. De Europese Commissie gaf Nederland maandag echter een vermaning vanwege het belastingsstelsel. Den Haag moet volgens Brussel harder optreden tegen bedrijven die belasting proberen te ontduiken.