Forse CO2-reductie voor kolencentrales in VS

President Obama omzeilt het verdeelde Congres.

De Amerikaanse regering zal vandaag stevige maatregelen aankondigen om klimaatverandering te bestrijden. Vooral kolencentrales, de grootste vervuilers van het klimaat, moeten het ontgelden, zo blijkt volgens The Wall Street Journal uit de uitgelekte plannen. Daarmee maakt president Barack Obama een belofte waar die hij al deed aan het begin van zijn eerste ambtstermijn.

Volgens het plan moeten bestaande elektriciteitscentrales hun uitstoot van broeikasgassen, die bijdragen aan de opwarming van de aarde, in 2030 met 30 procent hebben verminderd ten opzichte van 2005. De stroomproductie in de VS is verantwoordelijk voor bijna 40 procent van de Amerikaanse broeikasgassen. Als het plan wordt ingevoerd, zullen de VS voldoen aan de belofte die ze in 2009 deden tijdens de internationale klimaattop in Kopenhagen.

De Republikeinen – en een enkele Democraat – hebben zich vanaf het begin fel verzet tegen Obama’s klimaatbeleid. Zo slaagde de president er in 2010 niet in een klimaatwet, die met een nipte meerderheid door het Huis van Afgevaardigden was aangenomen, door de Senaat te loodsen.

Sindsdien negeert Obama voor zijn klimaatplannen het Congres. In plaats daarvan neemt hij de maatregelen via het Environment Protection Agency (EPA), het Amerikaanse milieuagentschap. Er is geen wet nodig om ze goed te keuren, want het EPA gebruikt daarvoor de bestaande Clean Air Act, de wet op de schone lucht. Dat kan omdat het Hooggerechtshof heeft bepaald dat kooldioxide schadelijk is voor de gezondheid.

De Republikeinen zijn fel tegen de maatregelen gekant. Zij vrezen dat een groot aantal van de ruim zeshonderd kolencentrales zal moeten sluiten. Volgens een advocaat van de steenkolenindustrie zijn de maatregelen „doelbewust ontworpen om de bestaande energiecentrales schade toe te brengen, waardoor ze niet langer in staat zijn betrouwbare en betaalbare energie te leveren”. Volgens Senator Mike Enzi uit Wyoming staat de president op het punt „de kolenindustrie en zijn 800.000 banen om zeep te brengen”. De rechtse krant The Washington Times schreef vorige week: „President Obama zal persoonlijk de volgende nagel in de doodskist van de Amerikaanse economie slaan.”

Obama dwingt met deze maatregelen, die in 2016 moeten ingaan, dat wil zeggen nog voor het einde van zijn tweede termijn, politici om zich uit te spreken.

Veel Republikeinen trekken klimaatverandering in twijfel. De Republikeinse Senator Marco Rubio zei onlangs nog dat het klimaat altijd verandert, en dat het zeer de vraag is de mens daarvoor verantwoordelijk is.

Obama verbindt zijn klimaatplan met opzet aan ‘schone lucht’. Hoewel broeikasgassen niet direct schadelijk zijn voor de menselijke gezondheid, kondigde de president vorige week zijn plannen aan in een ziekenhuis voor jonge astmapatiënten. En terwijl het EPA vandaag de maatregelen bekend zal maken, spreekt Obama via een conference call met het Amerikaanse longfonds.