The Minster

Laatste deel van drieluik over de gang van zaken in The Minster, de gotische kathedraal van York. Een jaar lang werd gefilmd wie en wat er allemaal komt kijken om het gebouw, een van de grootste kathedralen van Noord-Europa, draaiende te houden. In dat jaar (2013) was ook een restauratie aan de gang.

In deze aflevering krijgen graffitiartiesten de zegen van de clerus om in de kerk aan het werk te gaan.

En met Kerstmis voor de deur hijst de koster zich in een Santa Clauspak en verrast daarin de leerlingen van The Minsters peuterklas.

BBC 2, 21.00u.