Invoeren kostendelersnorm - de ‘mantelzorgboete’ - één jaar uitgesteld

De plannen voor een zogenoemde ‘kostendelersnorm’ voor huishoudens (door critici al snel omgedoopt tot ‘mantelzorgboete’) zijn voorlopig van de baan. De invoerdatum is een jaar uitgesteld.

De plannen voor een zogenoemde ‘kostendelersnorm’ voor huishoudens (door critici al snel omgedoopt tot ‘mantelzorgboete’) zijn voorlopig van de baan. De invoerdatum is een jaar uitgesteld.

Dat bevestigt een woordvoerder van het ministerie van Sociale Zaken tegenover persdienst Novum. Het jaar wordt gebruikt om met gemeenten en het Sociaal Cultureel Planbureau te kijken hoe mantelzorg moet worden vormgegeven. Op verzoek van de PvdA is het kabinet bezig een brede visie op het onderwerp te ontwikkelen. Dan moet ook duidelijk worden wat de effecten op mantelzorg zijn, als de kostendelersnorm wordt ingevoerd.

Op de kostendelersnorm was veel kritiek. Het plan houdt in dat als ouders een aow- of bijstandsuitkering hebben en hun thuiswonende kinderen ook (of samenwonende broers of zussen), worden gekort. Het idee is dat een huis delen voor minder kosten zorgt. Maar volgens crituci werkt het plan mantelzorg juist tegen. Als je er financieel op achteruit gaat, neem je niet zo snel hulpbehoevende ouders in huis, is de gedachte.

De maatregel zou bijna 100.000 mensen raken. Bij de aow-uitkeringen zou het een bezuiniging van zo’n 200 miljoen euro moeten opleveren, bij de bijstandsuitkeringen 95 miljoen per jaar.

    • Mirjam Remie