Dit is een artikel uit het NRC-archief De artikelen in het archief zijn met behulp van geautomatiseerde technieken voorzien van metadata die de inhoud beschrijven. De resultaten van deze technieken zijn niet altijd correct, we werken aan verbetering. Meer informatie.

Politie, recht en criminaliteit

‘Gebrekkige registratie van door politie gepleegd geweld’

Foto ANP / Lex van Lieshout

De administratie van geweldsincidenten door agenten vertoont flinke gebreken. Een landelijke analyse is daardoor onmogelijk, meldt NU.nl vanmorgen op basis van de registratieformulieren na een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur.

Zodra een agent geweld toepast tijdens zijn werk, moet hij dat melden en er een formulier over invullen. Volgens NU.nl, die de formulieren tussen 2010 en 2013 heeft ontvangen, worden incidenten door regiokorpsen allemaal op hun eigen manier geregistreerd en beoordeeld. Daardoor is geen landelijke vergelijking mogelijk of kunnen structurele verbeteringen niet doorgevoerd worden.

Ook zijn niet alle formulieren die na een geweldsincident moeten worden ingevuld volledig gedigitaliseerd. Het voormalige regiokorps Brabant Noord kan zelfs helemaal geen digitale gegevens aanleveren. In de archieven van het Korps Landelijke Politiediensten liggen daardoor sinds 2010 ruim 45.000 papieren documenten die de politie niet kan evalueren.

In 0,7 procent van de incidenten is volgens de politie sprake van zwaar geweld. De Rijksrecherche doet alleen in die ernstigste gevallen onderzoek naar de aanleiding van het geweld en hoe de agenten erop hebben gereageerd. Het Korps erkent tegenover de site de registratieproblemen:

“De voormalige regiokorpsen hanteerden verschillende registratiesystemen en -methoden, waardoor het lastig is om de opgevraagde cijfers landelijk te vergelijken. Wel is in alle gevallen het toegepaste geweld getoetst op proportionaliteit, subsidiariteit en rechtmatigheid.”

De politie werkt momenteel aan een nieuw registratiesysteem voor een ‘eenduidige procedure van melden, rapporteren, registreren en toetsen van geweld door de politie’. Dit moet in 2015 zijn afgerond.