Dit is een artikel uit het NRC-archief De artikelen in het archief zijn met behulp van geautomatiseerde technieken voorzien van metadata die de inhoud beschrijven. De resultaten van deze technieken zijn niet altijd correct, we werken aan verbetering. Meer informatie.
Bekijk hele krant

NRC Handelsblad

Duurzaamheid

Opslag van CO2 is duur, riskant en leidt tot nóg meer uitstoot van CO2

illustratie R.J. Matson

De roep om de afwaardering van de olie- en gasvoorraden op de balans van oliemaatschappijen wordt steeds luider, nu duidelijk wordt dat zij hun activiteiten zullen moeten afbouwen om binnen de grenzen van CO2-uitstoot te blijven die overheden hebben afgesproken. Tijdens de aandeelhoudersvergadering op 20 mei verdedigde Shell-topman Van Beurden zich door te stellen dat Shell gas en olie belangrijk blijft vinden voor de toekomst en dat we uitstoot van CO2 moeten voorkomen door dit grootschalig op te gaan slaan. Dit klinkt misschien aardig, maar in werkelijkheid kleven aan de opslag van CO2 grote nadelen waardoor dit weinig realistisch is. De CO2 moet uit de rookgassen worden gefilterd, getransporteerd, onder druk gebracht en in diepe gesloten aardlagen onder land of onder zee, bijvoorbeeld in lege olie- of gasvelden, worden opgeslagen. Hierdoor gaat CO2-opslag gepaard met veel energieverlies, waardoor 25 tot 50 procent extra energie moet worden opgewekt om deze opslag te kunnen realiseren. De hiervoor benodigde extra brandstoffen veroorzaken niet alleen nóg meer CO2-uitstoot, die ook weer opgeslagen moet worden, maar versnellen bovendien het opgebruiken van de voorraden fossiele brandstoffen. CO2-opslag is kostbaar en vergt aanzienlijke investeringen voor de aanleg van de infrastructuur. Daar komt bij dat CO2-opslag op grote maatschappelijke bezwaren stuit vanwege de risico’s, vooral ook op lange termijn. Het gaat om mogelijke risico’s op lekkages, explosies, verzuring van grond- en zeewater en chemische reacties die kunnen leiden tot aardschokken. Bovendien is de methode ongeschikt voor fossiele brandstoffen die in voertuigen, vliegtuigen en schepen worden verbrand en waarbij de CO2-uitstoot onvermijdelijk is. Hoe lang blijven oliemaatschappijen de noodzaak van de transitie naar duurzame energie nog ontkennen? CO2-opslag biedt niet alleen géén oplossing, maar leidt bovendien beleidsmakers af van echte oplossingen, waardoor het een remmend effect heeft op de overgang naar werkelijk schone duurzame energievormen. Er is geen alternatief voor duurzame energie. Ook Shell en haar aandeelhouders moeten dit inzien. Er ligt een grote kans voor het bedrijf om haar enorme kapitaalkracht te benutten om zich om te bouwen tot een icoon van zon, wind en andere vormen van duurzame energie. Daarmee kan ze een voorbeeld worden voor alle andere oliemaatschappijen in de wereld.

is ingenieur en ondernemer. Hij is auteur van De Vergeten Oplossing.