‘Google maakt ons huis doelwit van inbrekers’

Kun je via een kort geding Google dwingen op Google Maps en Streetview alle zakelijke en persoonlijke informatie te verwijderen?

De Zaak.

Twee bewoners van een adres in Aerdenhout willen niet dat ieder die hun namen op Google Maps intikt, te zien krijgt dat daar ook een ‘Stichting Mr. etc.’ is ondergebracht, met postcode en telefoonnummer. Via Google Streetview is ook te zien hoe dat adres er vanaf de openbare weg uitziet: een inrit, een gesloten hek en op enige afstand een gevel, in een bosrijke omgeving. De eisers vinden dat hun huis hierdoor eerder een doelwit van inbrekers wordt. Zij menen dat hun privacy is geschonden en klagen bij Google.

Hoe reageert Google?

Het Amerikaanse bedrijf komt de klagers tegemoet. Zowel de gevel, de inrit als het bord wordt ‘geblurd’, vaag gemaakt. De informatie over de stichting wordt verborgen. Maar dat vinden de twee bewoners niet voldoende. Zij vragen aan de rechtbank om Google te bevelen om al hun persoonlijke informatie, namen, adressen, postcodes en telefoonnummers van Google Maps en Streetview te verwijderen. Nu, maar ook in de toekomst. Zij vinden dat de Wet bescherming persoonsgegevens (WBP) op Google Maps van toepassing is.

Hoe oordeelt de rechter?

Die wijst deze eis af. Om voor WBP- bescherming in aanmerking te komen, moet er sprake zijn van ‘de verwerking van gegevens betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon’. Dat kan van het plaatsen van foto’s bij digitale kaartinformatie niet gezegd worden. Die foto’s hebben geen betrekking op personen, maar op objecten.

De ‘Stichting Mr. etc.’ kun je overigens geen natuurlijke persoon noemen. Verder beschikt Google rechtmatig over die informatie en mag het die commercieel exploiteren. Mocht de WBP wel van toepassing zijn, dan moeten ook de belangen van Google worden meegewogen. En die wegen dan zwaarder. De bewoners gaan in hoger beroep.

Hoe oordeelt de hogere rechter?

Die stelt eerst de vraag of wat er na het intypen van de namen van de bewoners van het adres op Streetview nog te zien is, of vermeld wordt op Maps, te beschouwen is als een persoonsgegeven. De Stichting wordt immers niet meer vermeld, de gevel en inrit zijn fotografisch vervaagd. Ook het gerechtshof ziet hierin geen persoonsgegevens – Google geeft alleen nog maar gegevens over een object, niet over bedrijven of personen.

Verder merkt het hof op dat de vermelding van de stichting een gevolg is van een rechtmatige koppeling tussen de Kamer van Koophandel en Google. De bewoners hebben het zelf in de hand of zij hun KvK-gegevens ook op internet willen laten verschijnen. Daarvoor kunnen zij een ‘opt-out’ (of non-mailing indicator) opgeven. De bewoners hebben dan ook geen spoedeisend belang bij een beoordeling van hun geschil. De rechter vindt dat hij over dit deel van het conflict dan ook niet hoeft te oordelen. Of inbrekers door deze informatie eerder in hun woning zouden inbreken dan elders als gevolg van Google, hebben de bewoners niet bewezen.