Dit is een artikel uit het NRC-archief De artikelen in het archief zijn met behulp van geautomatiseerde technieken voorzien van metadata die de inhoud beschrijven. De resultaten van deze technieken zijn niet altijd correct, we werken aan verbetering. Meer informatie.
In beeld

Economie

Zo worden de ganzen rond Schiphol gevangen en gedood

Tussen eind mei en half juni zijn ganzen in de rui en kunnen ze lastig vliegen. Op en rond Schiphol kan dat zorgen voor gevaarlijke situaties. Om ongelukken in het vliegverkeer te voorkomen worden ze gevangen en gedood. De vogels zijn talrijk: in het gebied met een straal van twintig kilometer rondom Schiphol strijken ’s zomers ruim zestigduizend ganzen neer. De Onderzoeksraad voor Veiligheid deed om die reden de aanbeveling ganzen te vergassen. De dieren worden na het vangen in een aanhanger gezet en vergast met CO2. Deze methode schijnt minder leed te berokkenen dan bijvoorbeeld afschieten. Het vlees van de ganzen gaat naar de poelier en een deel naar de voedselbank. Er bestaat geen effectievere manier om de ganzenoverlast tegen te gaan, aldus Arie den Hertog, eigenaar van Duke Faunabeheer vandaag in nrc.next. In opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Milieu vangt hij dezer dagen in de omgeving van de luchthaven acht- tot tienduizend grauwe ganzen, die vanwege hun omvang de gevaarlijkste vogels zijn voor de luchtvaart.
De voorbereidingen voor het opdrijven van de Ganzen worden getroffen.
Olivier Middendorp
Arie den Hertog legt uit dat hij bij het opdrijven naar de ganzen toeloopt, en ze in een kraal leidt, die op de foto wordt klaargezet.
Olivier Middendorp
Ganzen in een wei worden opgedreven in de omgeving van Abcoude en Vinkeveen.
Olivier Middendorp
Ganzen bij elkaar gezet in een kooi.
Olivier Middendorp
Tegenstanders van het vergassen zijn er genoeg. Critici redeneren dat de overlast aanhoudt zolang er voedsel voor ganzen is. Onlangs nam de Amsterdamse gemeenteraad moties aan waarin burgemeester en wethouders wordt verzocht zich "tot het uiterste" in te zetten om het vangen en vergassen te voorkomen, snel alternatieve maatregelen te zoeken, en gemeentelijke handhavers op pad te sturen om te zien of tijdens het vergassen aan de Europese regels voor dierenwelzijn is voldaan.
Olivier Middendorp
Als de gaskamer opengaat zien de ganzen dat als een licht punt waar ze mogelijk weg kunnen komen, en lopen daar naartoe.
Olivier Middendorp
Achterin de bak van de auto worden de ganzen vergast.
Olivier Middendorp
Ganzen worden in een kooi samengebracht en dicht op elkaar gezet, omdat ze daar rustiger van worden volgens Den Hartog van Duke Faunabeheer. Ook het zwarte plastic dient om ze rustig te krijgen.
Olivier Middendorp
Ganzen die door vergassing zijn omgekomen.
Olivier Middendorp
Ganzen na de vergassing. Tot het vergassen werd enkele jaren geleden besloten nadat andere maatregelen rondom Schiphol onvoldoende resultaat hadden gehad: het schudden van ganzeneieren, het omploegen van graanstoppels na de oogst en het telen van andere gewassen zoals mais en olifantengras. Inmiddels is het aantal vogelaanvaringen op Schiphol weer aan het dalen, van 7,7 per tienduizend vluchten in 2010 tot 6,1 vorig jaar.
Olivier Middendorp
Bij de vergassing, aldus Den Hartog van Duke Faunabeheer, verliezen de ganzen eerst het bewustzijn om vervolgens door zuurstoftekort om het leven te komen. In bakken worden de dieren meegegeven aan de poelier.
Olivier Middendorp
De ganzen worden opgedreven in het gebied rond Schiphol, omgeving Abcoude en Vinkeveen. De dieren zijn relatief makkelijk te vangen omdat ze in de rui zijn en dan nauwelijks kunnen vliegen.
Olivier Middendorp
De grauwe ganzen worden bijeengedreven in een kraal met kooi en met gas (koolstofdioxide) om het leven gebracht in een aanhanger achter een busje. Hierna worden ze opgehaald door een poulier en verwerkt voor o.a. de voedingsindustrie.
Olivier Middendorp