Voor gezamenlijk octrooi

De Denen hebben zich gisteren in een referendum ook uitgesproken over toetreding tot het Europees Octrooigerecht. Een meerderheid van 34 procent stemde voor. Het is onderdeel van het nieuwe Europese octrooi dat bedrijven moet helpen innoveren; ze hoeven niet meer in elk EU-land een octrooi aan te vragen. (NRC)