Coalitie met SP is laatste serieuze kans voor D66 en VVD samen

In alweer week 9 van de onderhandelingen mogen verkenners nog één poging doen om een donkerpaars college te vormen.

Wordt dit de laatste kans voor een college met D66 én VVD? Vandaag hebben de fractievoorzitters nog eens gesproken met de verkenners die helpen zoeken naar mogelijke coalities voor het stadsbestuur. Conclusies worden na het weekend verwacht. In week 9 staan de onderhandelingen nog op het punt van direct na de verkiezingen.

De vorige verkenning van Roger van Boxtel (D66) en Arjan Vliegenthart (SP) leidde bij hen tot de conclusie dat Amsterdam rijp was voor een coalitie van vier partijen: D66, VVD, GroenLinks en SP. Maar ze hadden de adviezen blijkbaar misverstaan, want GroenLinks en SP bedankten direct voor die eer.

Woensdag kondigde D66 deze nieuwe ronde aan. „De gesprekken moeten alle ruis wegnemen over de voorkeuren van partijen.”

GroenLinks-leider Rutger Groot Wassink heeft zijn voorkeur intussen al bekendgemaakt. Hij wil niet samen met D66 en VVD, ook niet in een vier-partijencoalitie met de SP. Daarmee is voor D66 en VVD samen de laatste overgebleven serieuze optie: samenwerking met de SP. „Veel succes”, zegt Groot Wassink.

Als die combinatie ook niet lukt, dan moet het misschien maar zonder D66, klinkt het al bij verschillende partijen. Dan kunnen de linkse fracties van PvdA (10 zetels), GroenLinks (6) en SP (6) een coalitie vormen met hetzij de Partij voor de Dieren (1), hetzij de VVD (6). Die laatste optie is pikant, want dat zou een voortzetting van het huidige college betekenen, plus de SP.

Vooralsnog hebben de andere partijen schroom om zo’n stap te zetten en verkiezingswinnaar D66 (14 zetels) te passeren. Als zondag blijkt dat D66 ook de winnaar van de Europese verkiezingen is geworden, zoals de polls gisteren voorspelden, zal die schroom niet kleiner worden.