Investeer niet meer in vervuilende bedrijven, dat kost geld

illustratie

Verscheidene partijen hebben op de aandeelhoudersvergadering van Shell een oproep gedaan aan pensioenfondsen, te beginnen bij het ABP, om te desinvesteren uit Shell. De reden hiervoor is dat aandelen in olie-, gas- en kolenbedrijven de komende tien jaar fors in waarde kunnen afnemen door de zogenaamde Carbon Bubble, waardoor pensioenen ook in waarde afnemen.Een adviesrapport van HIP-investors raadt pensioenfondsen aan het komende jaar 50 procent van de assets in fossiele energiebedrijven te verkopen en de komende drie jaar de rest. Ze geven een advies om te herinvesteren in clean energy en andere fossielvrije fondsen. Actievoerders hebben met name het ABP gevraagd te desinvesteren. ABP beheert de pensioenen van 2,8 werknemers in de sectoren overheid en onderwijs. Zo’n 20 procent van het brutoloon van hen gaat naar het ABP, dat 300 miljard beheert aan pensioengelden. Meer dan 10 miljard daarvan gaat naar fossiele energiebedrijven. In 2012 belegde ABP bijna 1 miljard in Shell (top-2 aandeel) en 0,7 miljard in Exxon Mobile (top-7). Steeds meer ABP-deelnemers willen niet dat hun pensioengeld geïnvesteerd wordt in fossiele bedrijven als Shell, Chevron en BP, die grote schade aan de wereld toebrengen door te veel voorraden te winnen, te veel bij te dragen aan CO2 -emissies, en door teerzandolie, schaliegas en olie uit de Noordpool te winnen. Investeren in olie-, gas- of kolenbedrijven kan op korte termijn een veilige belegging lijken met een hoog rendement, maar als er vastgehouden wordt aan het uitgangspunt dat de wereld niet meer dan 2 graden Celsius mag opwarmen door CO2-emissies, zal 60-80 procent van de voorraden fossiele energie niet uit de grond gehaald mogen worden. En dat geldt dan ook voor Shell, die nog voor 16 Gton aan CO2-equivalenten aan voorraden olie en gas wil oppompen. Tot 2050 mag nog maar 565 Gton aan CO2 de lucht ingaan om de VN-klimaatdoelstelling te halen. Het is de vraag of grote investeerders het lef hebben op tijd hun geldstromen te verleggen van beleggingen die de aarde en de mensheid bedreigen naar beleggingen die ons een veilige, duurzame toekomst bieden.