Ben je er nog niet uit? Stemhulp op 4 belangrijke thema’s voor Europa

Schermafbeelding Mattermap

Wie het echt niet weet, kan vandaag nog even snel de verschillende stemhulpen raadplegen die er zijn zoals KiesKompas en Vote Match Europe. Niet geheel verrassend bekritiseren de stemwijzers elkaars methoden. Nrc.nl maakte daarom met behulp van de tool Mattermap een eigen stemhulp op vier belangrijke thema’s.

1. Uitbreiding EU
De uitbreiding van de EU blijft één van de meest controversiële onderwerpen. Recentelijk zijn Kroatië, Roemenië en Bulgarije nog toegetreden. En er zit nog steeds een aantal landen in de wachtkamer. Waar liggen volgens de partijen nu de grenzen van de EU. Hoort Turkije nu wel of niet bij de EU? En moet Oekraïne er ook bij?

4. Vrijhandelsverdrag TTIP

De komende jaren zal in Brussel en Straatsburg hevig gediscussieerd worden over een enorm handelsakkoord tussen de EU en de VS. Het is geen sexy onderwerp, maar het Trans-Atlantisch Handels- en Investeringspartnerschap (TTIP) dat een einde moet maken aan handelsbarrières en verkapt protectionisme, geldt misschien wel als het belangrijkste onbekende thema van de verkiezingen.

In onderstaande Mattermap is te zien welke partijen in principe voor zijn en welke tegen. Maar er zijn weinig partijen die nu al zeker weten dat ze akkoord gaan met de moeder aller handelsverdragen. Een paar zorgen van de partijen bij elkaar:

3. Klimaat en milieu
De klimaatveranderingen en milieuvervuiling zijn typisch van die thema’s waarvan pro-Europapolitici zeggen dat je die niet nationaal, maar mondiaal moet aanpakken. Al blijven klimaatdoelstellingen lastig zo blijkt in de praktijk om die te halen. Wel of geen investeringen in kernenergie? Wat te doen met de emissiehandel en willen we een gezamenlijke energiemarkt?

4. Immigratie en asiel
Wel hoogopgeleide kennismigranten toelaten maar ‘gelukszoekers’ bij de grens tegenhouden? Bootvluchtelingen in de betreffende regio opvangen of verspreiden over alle EU-lidstaten? Moeten we überhaupt als unie nadenken over asielbeleid of bepalen we zelf wel wie ons land in komt? Duidelijk is dat immigratie- en asielvraagstukken een hevig twistpunt vertegenwoordigen tijdens de Europese verkiezingen.

Deze Mattermaps werden gemaakt door: Laura Klompenhouwer, Jules Seegers, Annemarie Coevert en Philippus Zandstra.

    • Anouk Eigenraam