Weg met die filter

None

Rokers vervuilen niet alleen de lucht maar nog meer hun geest, heeft de Duitse politicus Konrad Adenauer ooit gezegd. Uit recent onderzoek van de Amerikaanse San Diego University blijkt dat het roken van sigaretten niet alleen lucht en geest aantast, maar ook het aquatisch ecosysteem. Jaarlijks belandt driekwart van de zes biljoen voortgebrachte sigarettenpeuken niet in de asbak maar op straat.

De sigarettenstompjes bevatten giftige stoffen: naast uiteraard nicotine, ook pesticiden, lood en arsenicum, die naar het grondwater kunnen wegsijpelen en schade kunnen berokkenen aan micro-organismen en vissen.

Filtersigaretten vormen een extra probleem, omdat de plastic mondstukken vrijwel niet afbreekbaar zijn. In de VS gaat het om bijna 50 miljoen kilo filters die per jaar in het milieu terecht komen.

Volgens de betrokken onderzoekers Thomas Novotny en Elli Slaughter van de San Diego University is door het National Cancer Institute onlangs aangetoond dat een filtermondstuk voor de gezondheid van de roker geen enkel positief effect heeft, zodat het beter zou zijn om filtersigaretten radicaal af te schaffen.

Bovendien zou het milieu erbij gebaat zijn, stellen de onderzoekers, als er een gescheiden inzamelsysteem voor sigarettenpeuken zou komen, net zoals dat nu voor bijvoorbeeld oud papier en glas bestaat.

    • Rijkert Knoppers