Gewassen zullen zich aanpassen aan verhoogd CO2

De titel en conclusie ‘Stijging CO2 bedreigt voedingswaarde gewas’ (Wetenschap, 10&11 mei) gaan veel te ver, gezien de resultaten van de gerapporteerde studie. De resultaten zijn verkregen met een veldexperiment met het huidige CO2-gehalte en met lucht, die verrijkt is tot een CO2-gehalte van over 50 jaar. Deze veldproef met plotselinge CO2-verhoging mist het tijdsbestek van 50 jaar evolutie en geleidelijke aanpassing van het gewas aan de veranderende omstandigheden. Bij de meestal eenjarige gewassen vind elk jaar aanpassing plaats doordat aangepaste planten meer zaad produceren dan minder goed aangepaste planten. En ook de kwekers van gewassen zullen geen 50 jaar stil zitten en dit evolutieproces op zijn beloop laten. Het blijft dus onvoorspelbaar hoe de gewasontwikkeling zal verlopen gedurende de komende 50 jaar, maar we kunnen er op rekenen dat met de huidige kennis over gewassen doeltreffende maatregelen getroffen kunnen worden om de kwaliteit van gewassen te garanderen.