Wat doet Europa met ons geld?

Nederland betaalt meer aan Europa dan het via subsidies ontvangt. Voor Polen is dat omgekeerd. Maar per saldo profiteert ook Nederland enorm van het Europese project. Vooral via de interne markt.