Sommigen schaamden zich, dat ze zich niet tegen de mishandeling hebben verzet