Dit is een artikel uit het NRC-archief De artikelen in het archief zijn met behulp van geautomatiseerde technieken voorzien van metadata die de inhoud beschrijven. De resultaten van deze technieken zijn niet altijd correct, we werken aan verbetering. Meer informatie.

Naar het theater gaan maakt even blij als 1.225 euro

Het goede gevoel dat een bezoek aan het theater of museum oplevert, is uitgedrukt in geld.

Twee keer per jaar een bezoek aan het theater levert een groter geluksgevoel op dan een salarisverhoging van 1.225 euro per jaar. Naar een concert? Ook leuk, maar levert slechts een gelukgevoel op gelijk aan een salarisverhoging van 909 euro.

Allemaal direct kaartjes boeken dus? Nee, eerst nog even zwemmen of zelf gaan dansen. Dat zijn volgens een onderzoek van de London School of Economics de kunst- en sportactiviteiten die het meeste welbevinden opleveren: regelmatig zwemmen staat gelijk aan de waarde van het geluksgevoel bij een salarisverhoging van 1.999 euro. Nog beter is het om zelf te gaan dansen, dat zorgt voor een geluksgevoel dat gelijk staat aan een salarisverhoging van 2.048 euro. Het regelmatig bezoeken van de bibliotheek verhoogt het geluk meer dan een salarisverhoging van 1.666 euro.

Dit is niet een onderzoek dat de wetenschappers van de LSE in hun hobby-uurtjes als ‘freakonomics’ hebben gedaan. De drie gedragseconomen achter deze uitkomsten, die vorige maand zijn gepubliceerd, hebben het onderzoek uitgevoerd in opdracht van het Britse ministerie van Cultuur, Media en Sport. Dat wil een waarde koppelen aan cultuur en sport, die niet duidelijk wordt uit prijsvorming op de markt. Want die is er niet echt. Daarom hebben de onderzoekers gegevens gebruikt van het Britse CBS, de Office for National Statistics, die voor zijn Understanding Society-onderzoeken naar het welbevinden van de Britten vragen stelt welke waarde zij plakken aan activiteiten die ze ondernemen.

De uitkomsten maken duidelijk dat niet alle sport- of culturele activiteiten bijdragen aan geluk. Ga bijvoorbeeld niet zelf op de gitaar tokkelen of pianospelen. Dat staat gelijk aan een negatieve waarde van 1.530 euro. Ook afbeulen in de fitness lijkt niet zo’n goed idee. Het staat gelijk aan het verdriet bij een salarisverlaging van 1.616 euro.

Hierbij plaatsen de onderzoekers wel direct een belangrijke kanttekening bij hun onderzoek. „Het kan zijn dat mensen die een slecht zelfbeeld hebben – door overgewicht of zich ongezond voelen – sneller naar de fitness gaan”, schrijven zij in de publicatie Quantifying and valueing the wellbeging impacts of culture and sport. Of het kan gaan om „eenzame muzikanten” die stilletjes hun melancholie wegspelen.

De vraag is omgekeerd ook of theaterbezoek gelukkiger maakt of dat mensen die regelmatig theater bezoeken gewoon gelukkiger mensen zijn die een goed gevoel krijgen als ze in de schouwburg plaatsnemen. Het hoeft niet zo te zijn dat mensen die nooit naar het theater gaan, plots gelukkig worden als ze wél een toneelstuk, musical of dansvoorstelling bezoeken. Inkomensverschillen – de theaterbezoeker verdient meer en haalt dus minder plezier uit een salarisverhoging – kunnen daar ook een rol bij spelen.

De onderzoekers hebben overigens wel voor die factoren gecorrigeerd, maar meer vergelijkbare onderzoeken zijn nodig om te zien of hun zogeheten ‘regressieanalyses’ voldoende zijn. Uit hun eigen regressieanalyses blijkt wel dat er geen verschillen zijn tussen mannen of vrouwen en dat het ook niet uitmaakt waar iemand woont. Wel halen mensen boven de 46 meer „welbevinden” uit kunstactiviteiten dan mensen die jonger zijn.

Er kan dus ook niet zomaar een beleidsaanbeveling uit voortvloeien. Het heeft niet direct zin om gratis kaartjes uit te delen, niet voor de overheid of voor werkgevers. Wat moet het Britse ministerie er dan mee? Dat legt het ook uit bij het onderzoek: door te weten wat sport- of culturele activiteiten mensen waard is, kan het ministerie ook afwegen wat het belang is om kunst- en sportdeelname met beleidsmaatregelen te stimuleren. Want het onderzoek laat wel zien welke activiteiten aan het welbevinden van mensen bijdragen.