Weinig crimineel geld afgepakt

Opsporingsinstanties slagen er onvoldoende in om de criminele winsten van mensenhandelaren af te pakken. Die conclusie trekt de Nationaal Rapporteur Mensenhandel Corinne Dettmeijer in een rapport dat ze vandaag heeft aangeboden aan minister Opstelten (Veiligheid en Justitie, VVD). „Slechts in beperkte mate” wordt er geld afgepakt van mensenhandelaren tegen wie een strafrechtelijk onderzoek loopt. Van alle vonnissen inzake mensenhandel tussen 2010 en 2012 is er slechts bij 3 procent sprake geweest van het ontnemen van wederrechtelijk verkregen vermogen. Het rapport is gebaseerd op een analyse van informatie uit 77 opsporingsonderzoeken, waarbij in totaal 165 verdachten en 249 slachtoffers betrokken waren. In 2012 werden 1.711 mogelijke slachtoffers bij het coördinatiecentrum mensenhandel geregistreerd. Een jaar daarvoor bedroeg dat aantal 1.222. De meeste geregistreerde slachtoffers zijn vrouw (88 procent). Hun gemiddelde leeftijd is ongeveer 25 jaar. De meeste slachtoffers (25 procent) komen uit Nederland, direct gevolgd door Bulgarije (18 procent), Hongarije (13) en Roemenië (8). In de periode 2008-2012 was 15 procent van de geregistreerde slachtoffers minderjarig. (NRC)