Dijsselbloem: PvdA’er, minister of kandidaat?

De Tweede Kamer debatteert morgen over ‘Europa’ met Jeroen Dijsselbloem. Hoe PvdA is de minister en kandidaat?

Jeroen Dijsselbloem – minister van Financiën van een Europese lidstaat, prominent PvdA-gezicht, of veelgenoemde kandidaat voor menig topbaan in Brussel?

Reguliere Kamerdebatten in verkiezingstijd hebben voor bewindslieden altijd wat ongemakkelijks. Zij worden door het parlement niet louter ondervraagd over kabinetsbeleid, maar vooral over de vlakken waar dat schuurt met verkiezingsbeloftes van hun partijgenoten.

Morgenochtend is minister Dijsselbloem (Financiën, PvdA) uitgenodigd voor een debat met de Tweede Kamer, in de plenaire zaal, over de „aansturing vanuit Europa op sociaal en economisch gebied”. Op de agenda staan drie onderwerpen: de visie van het kabinet op pensioenhervormingen, op euro-obligaties (na enthousiaste uitspraken hierover door president Klaas Knot van De Nederlandsche Bank) en op „structurele hervormingen” die Europese lidstaten zouden moeten doorvoeren om economische groei aan te wakkeren.

Interessante onderwerpen, „tamelijk breed”, zegt GroenLinks-Kamerlid Jesse Klaver, die het debat vorige maand heeft aangevraagd. De Kamer zou het daar wel vaker over mogen hebben. Maar wat Klaver betreft zal het morgen toch vooral een politiek debat worden, met de Europese Parlementsverkiezingen voor de deur. De minister zal daarbij moeten reageren op de plannen uit het Europese verkiezingsprogramma van de PvdA. De oppositie weet dat Dijsselbloem binnen de PvdA, voordat hij voorzitter van de eurogroep werd, toch altijd de euroscepticus was. Prudent financieel beleid, prima, maar Brussel moest niet te veel bevoegdheden van nationale overheden overnemen.

Hoe is die opstelling te rijmen met actuele opvattingen van de PvdA? Die wil juist meer Europa, om ingrijpende sociaal-economische hervormingen bij kwakkelende lidstaten af te dwingen. Zo stelt lijsttrekker Paul Tang een Europese werkloosheidsnorm voor van 5 procent, zoals er voor het begrotingstekort een ultieme grens van 3 procent geldt.

Daarvan heeft minister Dijsselbloem zich al gedistantieerd. Hij begrijpt dat zijn partij voor werkgelegenheid strijdt, maar noemt de werkloosheidseis onwerkbaar. „Het kan nooit een norm zijn die werkt zoals een begrotingsnorm”, zei hij in dagblad Trouw.

Toch zal Klaver hem morgen vragen in hoeverre Dijsselbloem nu herstructureringen op sociaal-economisch vlak bij lidstaten wil opleggen. In een recente speech op een seminar van de OESO, het samenwerkingsverband van industrielanden, drong Dijsselbloem aan op vergaande hervormingen op bijvoorbeeld de arbeidsmarkt, naar het voorbeeld van de bankenunie. Klaver: „Dat was overduidelijk een PvdA-verhaal.”

De PvdA-prominent en de minister van Financiën speelt dezer dagen nóg een rol. Hij wordt alom genoemd en aangeprezen als kandidaat-eurocommissaris-met-een-zware-portefeuille, of zelfs als voorzitter van de Europese Commissie. Dijsselbloem bekleedt zijn huidige nevenbaan als voorzitter van de Eurogroep met verve. Voor dat verdere carrièreperspectief zal hij ook een verhaal moeten houden dat de machtige landen als Frankrijk en Duitsland bevalt.