denken @nrc.nl

Had Anne Frank wel een pardon gekregen?

vraagt Nina van den Berg uit Amsterdam.

Wonderlijk dat in al het enthousiasme over Anne niemand het verband heeft gelegd met de discussie over het kinderpardon. De ontroering van de premièregangers – zoals diverse PvdA-bewindslieden – was me waarachtiger voorgekomen als ze zich de volgende dag hadden ingezet voor een ruimhartig kinderpardon. Maar nee, regels zijn regels. Ze zijn kennelijk vergeten dat Anne Frank ook een stateloos kind was.

Niet alleen wielrenners zijn een gevaar op de weg

vindt Bart Steman, Wageningen.

De laatste tijd wordt de wielrenner afgebeeld als een idiote racer die op het fietspad de Tour de France probeert na te doen. Zelf fiets ik wekelijks op mijn racefiets en ik kom steeds vaker in de verleiding om de gewone fietser aan te spreken op zijn gedrag. Even whatsappen, een koptelefoon op zo groot als een stereo-installatie, afslaan zonder te kijken. Whatsappen kan ook als je stilstaat. Muziek hoeft niet zo hard op dat je niet hoort wat er om je heen gebeurt. Als ik wil afslaan, steek ik mijn hand uit en kijk ik achterom. Als normale fietsers dit ook doen, wordt het fietspad een stuk minder gevaarlijk.

Zal die studiekeuzecheck echt zoveel opleveren?

vraagt Janpieter Boekestijn uit Den Haag.

In de nrc.next van 9 mei verdedigde VU-voorlichter Tessa Lange de verplichte studiekeuzecheck: ‘Uit meerdere onderzoeken is gebleken dat studenten die hebben deelgenomen aan een meeloopdag de opleiding voortvarender doorlopen. Zo behalen studenten Farmaceutische wetenschappen aan de VU die hebben deelgenomen aan een extra voorlichtingsactiviteit in het eerste jaar 10 procent meer studiepunten dan het gemiddelde van alle studenten.’ Jammer dat de bronnen van deze onderzoeken niet worden genoemd, maar dat terzijde. Het valt te betwijfelen of er een causaal verband is tussen een meeloopdagje en 10 procent meer studiepunten. Leerlingen die vrijwillig de moeite nemen een dagje mee te lopen, zijn sowieso al gemotiveerder dan studenten die dit niet doen. Niet raar dat ze dan ook gemiddeld meer punten halen. Het is de vraag of een verplichte studiekeuzecheck eenzelfde stijging in studiepunten zal laten zien.