Vliegveld Twente later open

De luchthaven in Twente.
De luchthaven in Twente. foto eric brinkhorst

De heropening van de luchthaven in Twente loopt vertraging op. De Europese Commissie heeft meer tijd nodig om een besluit te nemen over de vraag of er sprake is van staatssteun aan de luchthaven. Ook nationale procedures duren langer dan gedacht. Bij ‘gebiedsregisseur’ Area Development Twente (ADT), waarin de provincie Overijssel en de gemeente Enschede participeren, heerst grote teleurstelling. ADT kan nu niet voldoen aan de belofte aan Provinciale Staten van Overijssel en de gemeenteraad van Enschede dat eind 2014 alle procedures doorlopen zullen zijn die nodig zijn om weer te kunnen vliegen vanaf de voormalige militaire vliegbasis. ADT brengt nu de gevolgen in kaart. Ondertussen lijkt het politieke draagvlak voor een doorstart te slinken. Heropening van de luchthaven ligt gevoelig in de regio, zeker nadat onlangs bekend is geworden dat er bomen moeten worden gekapt voor de luchthaven. Om hoeveel bomen het gaat, is niet duidelijk. (NRC)