In Rotterdam zie je: stemmen maakt uit

Wat Amsterdam nog niet is gelukt, kreeg Rotterdam gisteren wel voor elkaar: een collegeakkoord // Dankzij Leefbaar Rotterdam wordt de stad op allerlei manieren strenger // Dit is een college voor de gewone man

Werklozen en kansarmen opgelet. Er gaat nogal wat veranderen in Rotterdam. Zo moeten mensen met een uitkering zelf weer gaan meebetalen aan het ophalen van hun huisvuil. En voor kansarmen wordt het lastiger zich in de stad te vestigen.

Gisteren presenteerden Leefbaar Rotterdam, D66 en CDA hun coalitieakkoord. Een akkoord voor de ‘gewone’ Rotterdammer. De man of vrouw met een baan en eventueel een gezin.

Die gewone Rotterdammer wil minder criminaliteit natuurlijk, maar vooral ook minder overlast van hangjongeren, van verkeersovertreders en van vervelende gasten in de metro of de tram. Hij wil geen opengescheurde zakken huisvuil of andere zooi op straat. En hij wil meer groen in de wijk. Die Rotterdammer wil ook graag wat minder gemeentelijke belasting betalen. Dan subsidieert de gemeente maar wat minder multiculticlubjes.

Die Rotterdammer wordt op zijn wenken bediend in het nieuwe coalitieakkoord dat een stevig stempel van Leefbaar Rotterdam draagt, de grootste partij met 14 zetels. Ook de hand van tweede partij D66 (6 zetels) is duidelijk: er wordt niet bezuinigd op culturele instellingen en de stad moet duurzamer en groener worden.

Voor kansarmen en mensen met een uitkering wordt het zwaarder. Het vorige college (PvdA, VVD, CDA en D66) was er meer op gericht hen te ontzien.

Ook ambtenaren zullen merken dat Leefbaar in het college zit: het ambtelijk apparaat moet kleiner en flexibeler worden. Ambtenaren moeten allemaal een week stage lopen bij een instelling om de praktijk te proeven.

Nieuw: vliegende politiebrigades

De stad moet veiliger worden – en vooral veiliger voelen. Dat kan door overlast hard aan te pakken. Die belangrijke wens van Leefbaar is helder in het akkoord. Leefbaar-leider Joost Eerdmans wordt wethouder Veiligheid & Handhaving. Dat is bijzonder omdat meestal burgemeesters exclusief over veiligheid gaan. Burgemeester Aboutaleb (PvdA) blijft verantwoordelijk voor de politie, maar hij zal een wethouder naast zich moeten dulden die andere veiligheidskwesties naar zich toe trekt.

Eerdmans zal zich vooral bezighouden met de aanpak van overlast. In het openbaar vervoer bijvoorbeeld: metro’s krijgen een toezichthouder in de avonduren en mensen die zich misdragen mogen tram en metro niet meer in.

Verkeersonveiligheid, drugs- en jeugdoverlast worden hard teruggedrongen met cameratoezicht en ‘vliegende politiebrigades’ – politieagenten uit de ene wijk snellen naar een andere wijk als ze daar nodig zijn. In navolging van Amsterdam krijgt Rotterdam zogenoemde ‘asowoningen’ om hardnekkige overlastveroorzakers uit de wijk te halen. En er komt een Rotterdamse variant op Opsporing Verzocht op de regionale televisie.

En niet automatisch meer toeslagen

Een baan moet hoe dan ook gunstiger zijn dan een uitkering, vindt de nieuwe coalitie. Ook dit was een speerpunt van Leefbaar. Mensen met een uitkering hebben niet meer automatisch recht op allerlei toeslagen: per persoon wordt bekeken wat nodig is. Daarnaast is iedereen met een uitkering verplicht om een tegenprestatie te leveren. De kosten voor huur, gas, licht en zorgpremie worden voor het uitkeren van de uitkering ingehouden, zodat schulden maken zo veel mogelijk wordt voorkomen.

Dat er de komende raadsperiode niet verder bezuinigd zal worden op culturele instellingen, heeft Rotterdam aan D66 te danken. Daarnaast is de partij te herkennen in de maatregelen om Rotterdam schoner, groener en duurzamer te maken – trouwens ook een wens van CDA. Er komt geld om de (vaak) vieze lucht schoner te maken. Er wordt geïnvesteerd in groenere wijken en in betere fietspaden. Er komen meer oplaadpalen voor elektrische auto’s.

Op het gebied van onderwijs zullen alle partijen snel overeenstemming hebben bereikt: zo wilden alle drie de partijen onderwijsachterstanden zo jong mogelijk aanpakken. En dat gaat gebeuren. Er is ook weinig gesteggeld over de aanpak van zwakke scholen en het aantrekken van de beste leraren. De pilot met een onderwijscode komt weer uit de Leefbaar-koker. Die code luidt: in de klas dragen wij geen petten en tegen de leraar zeggen we ‘meneer’ en ‘u’.