Twijfels over omvang chemisch wapenarsenaal Syrië

Een Brits fregat begeleidt een Noors schip met chemicaliën uit Syrië.
Een Brits fregat begeleidt een Noors schip met chemicaliën uit Syrië. Foto ANP / Crown / Alex Knott

Leden van de Veiligheidsraad hebben hun zorgen geuit over de chemische wapens van de Syrische overheid. Er zijn twijfels gerezen over de geloofwaardigheid van gegevens over het chemische wapenprogramma die eerder door het regime van president Assad zijn verstrekt.

Dat bleek tijdens een bijeenkomst van de vijftien leden van de Veiligheidsraad met het hoofd van de missie die belast is met de vernietiging van de Syrische chemische wapenvoorraad. Een afgezant tegenover Reuters:

“Sommige leden van de Veiligheidsraad hebben hun zorgen geuit over een aantal onbeantwoorde vragen over de aanvankelijke verklaring van de Syrische autoriteiten. Ze benadrukten dat het belangrijk is dat deze discrepanties tot op de bodem worden uitgezocht.”

Het zou gaan om de Verenigde Staten, Groot-Brittannië en Frankrijk. De landen hebben ook kritiek op het feit dat twaalf faciliteiten waar chemicaliën voor wapens worden gemaakt, nog steeds niet zijn uitgeschakeld.

Deel arsenaal is onbereikbaar

Tijdens diezelfde bijeenkomst meldde het hoofd van de missie, Sigrid Kaag, dat zestien containers met gevaarlijke chemische componenten nog steeds in het land zijn. Het is echter onmogelijk om bij die voorraad te komen omdat strijdende groeperingen de inspecteurs tegenhouden.

Kaag deed een beroep op de landen die invloed hebben op deze groepen om zo chemicaliën te verwijderen. Voor de kust liggen al Deense en Noorse schepen klaar om het spul naar een Amerikaanse boot te brengen voor vernietiging. De containers bevatten 8 procent van het totale chemische wapenarsenaal van Syrië.

Syrië heeft zich in een eerdere afspraak verplicht tot het vernietigen van de voorraad chemische wapens. Dat wordt buiten het door een burgeroorlog verscheurde land gedaan. Op 30 juni moeten alle wapens en chemische componenten vernietigd zijn. De autoriteiten hebben daar al de nodige problemen mee gehad.