Nederland voldoet aan de drieprocentsnorm, zegt Brussel

Nederland voldoet dit jaar ook aan de Europese norm van maximaal drie procent begrotingstekort. De Europese Commissie voorspelt vandaag in de voorjaarsraming dat het tekort in 2014 uitkomt op 2,8 procent. Voor volgend jaar wordt een forse verdere verbetering tot 1,8 procent van het bruto binnenlands product voorzien.

Eerder dit jaar voorspelde eurocommissaris Olli Rehn nog dat Nederland met een tekort van 3,2 procent boven de norm zou uitkomen. Voor 2015 werd toen een tekort van 2,9 procent voorzien. Het Centraal Planbureau voorzag begin maart al dat de norm van drie procent dit jaar nipt zou worden gehaald.

Vorig jaar kwam het begrotingstekort dankzij de eenmalige meevaller uit de 4G-frequentieveiling uit op 2,5 procent. Mogelijk wordt dat nog wel iets naar boven bijgesteld, omdat Eurostat en het Centraal Bureau voor de Statistiek nog onderzoek doen naar de impact van de redding van SNS Reaal.

Omdat er dit jaar niet wordt gerekend op eenmalige meevallers, is de Europese Commissie ondanks de stijging naar 2,8 procent tekort positief gestemd over het Nederlandse huishoudboekje. De verlaging van de Groningse gaswinning draagt weliswaar negatief bij, maar de herstellende economie zorgt voor genoeg extra belastinginkomsten om dat te compenseren.

De Europese Commissie rekent er voor de forse daling van het tekort volgend jaar wel op dat het de Nederlandse regering lukt om te besparen op de sociale uitgaven en langdurige zorg, via de decentralisatie naar gemeenten. Risico is volgens de commissie verder de ingeboekte besparing vanwege het einde van het gunstige fiscale regime voor stamrecht-bv’s, waar ontslagvergoedingen in werden ondergebracht.

Herstel economie eurozone breder dan eerder

Het herstel van de economie van de eurozone is dit keer breder geworteld dan bij de vorige, korte opleving in 2010. Zo groeien nu ook de economieën van veel zwakkere lidstaten en is niet alleen de export de drijvende kracht, maar ook de binnenlandse vraag. Dat schrijft de Europese Commissie ook in haar voorjaarsraming.

Net als eerder dit jaar voorziet de commissie dit jaar een groei van de economie van de eurolanden met 1,2 procent. Onder meer in Nederland, Portugal en Slovenië groeit de economie harder dan voorzien, maar dat wordt tenietgedaan door een lager dan voorziene groei in onder meer Finland, Estland en Slowakije. Voor volgend jaar wordt nu een groei van 1,7 procent van het bruto binnenlands product voorzien. In maart werd nog 1,8 procent voorspeld.

De Europese Commissie is iets positiever over de groei van de werkgelegenheid. Met 0,4 procent meer banen is de groei nog wel altijd bescheiden, aldus de commissie. De werkloosheid daalt naar verwachting iets van de piek in 2013 van twaalf procent, tot 11,8 procent in 2014.

De lage daling van de werkloosheid is volgens de commissie een teken dat er meer structurele werkloosheid blijft dan voor de crisisjaren. Het risico is dat dit nog lang zijn uitwerking zal hebben op de vaardigheden van de werklozen, waardoor zij ook in de toekomst moeilijk een baan kunnen vinden. Dat geldt vooral voor de jeugd, waarschuwt de commissie.

Waar de economie in steeds meer landen groeit, verwacht de commissie niet dat de regionale verschillen op de arbeidsmarkt snel verdwijnen. De werkloosheid in Oostenrijk komt dit jaar uit op 4,7 procent, terwijl in Griekenland en Spanje sprake is van 24 procent werkloosheid, zo voorziet de commissie. (Novum)