Staatssecretaris ontdekt valkuilen belastingstelsel

Opnieuw trekt staatssecretaris Wiebes een beoogde belasting- hervorming in. Dit keer onder druk van zijn eigen VVD-achterban: ondernemers.

Welkom in Den Haag, welkom bij de Belastingdienst. In korte tijd heeft staatssecretaris Eric Wiebes (Financiën, VVD) kennis gemaakt met twee valkuilen van het taaie dossier waarin hij dient puin te ruimen, de Rijksbelastingen.

Twee weken terug zette Wiebes de voorgenomen invoering van de huishoudentoeslag op ijs, nadat hij had ontdekt dat die vereenvoudiging juridisch zó ingewikkeld was, dat zij op korte termijn onuitvoerbaar was. Dat was een lesje in praktische beperkingen van het complexe Nederlandse belastingstelsel.

Gisteren kreeg de ambitieuze nieuwe bewindsman, die begin februari Frans Weekers opvolgde, een lesje (partij)politiek. In een brief van afgelopen vrijdag had hij de Kamer bijgepraat over een lange lijst van lopende dossiers, veelal oude toezeggingen van zijn twee voorgangers. In één alinea formuleerde Wiebes het plannetje om bestaande fiscale vrijstellingen voor erfgenamen van familiebedrijven terug te schroeven. Dat bleek, gisteren pas, explosief materiaal te zijn bij zijn eigen VVD-achterban, nadat Het Financieele Dagblad erover had bericht.

De mailbox van Kamerleden stroomde vol, werkgeversorganisaties reageerden woedend. En VVD-Kamerlid Helma Neppérus greep de telefoon om haar partijgenoot terecht te wijzen. Van lastenverzwaring voor hardwerkende ondernemers kon geen sprake zijn! Later vatte Nepperus haar kritiek samen op Twitter: „De VVD staat voor het stimuleren van ondernemerschap. Op deze manier maken we de drempel om een bedrijf over te nemen alleen maar hoger. Dat is geen lijn waar de VVD achterstaat.” Inmiddels, zegt Nepperus, zijn ze het weer eens. „Zowel de staatssecretaris als ik wil een belastinghervorming met lastenverlíchting.”

Ook het ministerie van Financiën laat weten dat er van een voorgenomen maatregel om de erfbelasting bij familiebedrijven te verzwaren nu geen sprake is. „Niet in deze kabinetsperiode”, aldus een woordvoerder.

Intussen dringt coalitiegenoot PvdA aan op hervorming van het belastingstelsel. In een interview in de Volkskrant zegt PvdA-leider Diederik Samsom vandaag dat nu het kabinet Rutte II al veel belangrijke hervormingen in gang heeft gezet, het tijd wordt voor een grondige herziening van het belastingstel. „Ik wil snelheid maken”.

Samsom stipt ook een potentieel knelpunt aan: de twee regeringspartijen hebben een fundamenteel andere mening over belastingen. De VVD vindt dat je er louter geld mee moet innen, de PvdA ziet het als instrument om welvaart eerlijker te verdelen.

Staatssecretaris Wiebes heeft beloofd nog voor de zomer met een reactie te komen op de voorstellen die de commissie-Van Dijkhuizen vorig jaar deed. Dan moet duidelijk worden hoe en in welk tempo het kabinet het belastingstelsel wil veranderen.