Close up: Picasso – inventaris van een leven

Voor Pablo Picasso (1881-1973) vormden zijn geliefden een belangrijke bron van inspiratie. Telkens wanneer een nieuwe vrouw zijn leven binnenkwam, brak een nieuwe fase aan in zijn werk. Aangezien hij vele vrouwen en kinderen had, leidde de verdeling van zijn artistieke nalatenschap tot jarenlange strijd onder de nabestaanden. De inventarisatie van zijn werk – vijftigduizend stuks – nam een periode van zeven jaar in beslag. Het verhaal van die nalatenschap is ook aanleiding om de blik opnieuw te richten op de diepgaande invloed van Picasso’s vrouwen op zijn kunst.

Nederland 2, 23.20-00.13u.