Burgerparticipatie is ‘hot’ bij vorming van gemeentecolleges

Verkiezingsposters in Barendrecht.
Verkiezingsposters in Barendrecht. Foto ANP / Martijn Beekman

In steeds meer gemeenten mogen burgers meepraten en -beslissen over het coalitieakkoord. Gemeenten experimenteren volop met inspraakmogelijkheden.

Zo werd in Utrecht eerder deze maand een groot ‘stadsgesprek’ gehouden, waar 400 inwoners op afkwamen om hun ideeën te delen. In Leidschendam-Voorburg konden inwoners vorige week onderwerpen aandragen aan de onderhandelende partijen, voordat het politieke akkoord gesloten werd. In het Amsterdamse coalitieakkoord komt een lege paragraaf, die het college samen met Amsterdammers gaat invullen. Ook de klassieke inspraakavond blijft in veel gemeenten populair.

‘Participatie niet nieuw, wel bijzondere opleving’

“Burgerparticipatie bij collegevorming is heel hot op het moment”, zegt Frank Hendriks, hoogleraar vergelijkende bestuurskunde aan Tilburg University. Een nieuw verschijnsel is burgerparticipatie niet, benadrukt hij. “Maar we zien nu wel een bijzondere opleving.”

Bestuurlijke vernieuwing en burgerparticipatie zijn belangrijke politieke thema’s voor D66, dat na de grote winst bij de raadsverkiezingen in tientallen gemeenten het voortouw heeft genomen bij de collegevorming. Toch is deze opleving volgens Hendriks “niet specifiek een D66-ding”.

“De wens om burgers te laten meepraten zie je ook bij lokale partijen en bij veel GroenLinks- en PvdA-wethouders.”

Burgers bij het bestuur betrekken is met de opkomst van sociale media bovendien steeds makkelijker geworden, aldus Hendriks.

70 procent gemeenten heeft een collegeakkoord

70 procent van de 380 gemeenten die onlangs raadsverkiezingen hielden, hebben inmiddels een collegeakkoord, blijkt uit onderzoek van NRC Handelsblad. In vrijwel al die gemeenten zijn de wethouderszetels verdeeld. In 70 gemeenten wordt nog onderhandeld over de te vormen coalitie.

Lees verder vandaag in NRC Handelsblad het achtergrondverhaal:
Burger, help ons besturen.

Hoe ver is de collegevorming in uw gemeente?