Dit is een artikel uit het NRC-archief De artikelen in het archief zijn met behulp van geautomatiseerde technieken voorzien van metadata die de inhoud beschrijven. De resultaten van deze technieken zijn niet altijd correct, we werken aan verbetering. Meer informatie.

Economie

DNB verplicht vier grote banken tot hogere buffers

De vier belangrijkste banken van Nederland moeten de komende jaren hogere buffers aanleggen. Voor ING, ABn Amro en de Rabobank is dit 3 procent, voor SNS Bank 1 procent. Dat heeft De Nederlandsche Bank vanochtend bekendgemaakt.

De gevel van De Nederlandsche Bank in Amsterdam, waar vorig jaar een groot 5 eurobiljet hing ter gelegenheid van het nieuwe biljet.
De gevel van De Nederlandsche Bank in Amsterdam, waar vorig jaar een groot 5 eurobiljet hing ter gelegenheid van het nieuwe biljet. Foto ANP / Bas Czwerwisnki

De vier belangrijkste banken van Nederland moeten de komende jaren hogere buffers aanleggen. Voor ING, ABN Amro en de Rabobank is dit 3 procent, voor SNS Bank 1 procent. Dat heeft De Nederlandsche Bank (DNB) vanochtend bekendgemaakt.

De buffers moeten voorkomen dat de banken failliet gaan. De vier banken zijn door DNB aangemerkt als zogenoemde systeembanken: ze nemen een belangrijke plaats in in het financiële stelsel. Een faillissement zou grote gevolgen hebben voor de economie.

De banken hebben van 2016 tot 2019 om een buffer op te bouwen. De eis van DNB is mogelijk door nieuwe Europese regelgeving, ingesteld om de weerbaarheid van belangrijke banken te vergroten. De Nederlandse wet die het opleggen van buffers mogelijk maakt, is vorige week door de Tweede Kamer aangenomen en zal na goedkeuring door de Senaat in werking treden.

Voor Nederland is het weerbaarder maken van banken “erg belangrijk”, zo meldt DNB:

“De bankensector is met een omvang van ruim vier maal het jaarlijkse bruto binnenlands product (bbp) namelijk een stuk groter dan het Europese gemiddelde van zo’n drie keer het bbp. Bovendien is de concentratiegraad hoog: de grootste banken domineren de sector in belangrijke mate, waardoor de impact van eventuele problemen op het financiële stelsel en de economie extra groot is.”

De percentages zijn bepaald op basis van zogenoemde risicogewogen activa. Dat is wat de bank op de balans heeft uitstaan. Hoe meer dat is, hoe meer banken achter de hand moeten houden om verliezen op te vangen.

DNB kondigde in 2011 al aan hogere buffers te gaan invoeren. Vandaag is bekendgemaakt om welke percentages het gaat.