De Uitspraak: Is de touroperator aansprakelijk voor een beroving op de parkeerplaats?

Als je bij een tussenstop van de toeristenbus wordt beroofd is dan de reisoperator aansprakelijk? Met commentaar van NJB-experts Marco Loos, hoogleraar Europees consumentenrecht in Amsterdam en Cees van Dam van de Rotterdam School of Management en de Universiteit Utrecht, hoogleraar mensenrechten, aansprakelijkheidsrecht en consumentenrecht. Hij publiceerde ‘Air Passenger Rights’, de eerste app voor passagiersrechten.

De Zaak. Een Nederlandse vrouw wordt in 2011 in Turkije bij de transfer met een bus van het vliegveld naar de bestemming op een parkeerplaats beroofd. Daarbij breekt ze haar linkerhiel op verschillende plekken. Ze ondergaat operaties en heeft een half jaar huishoudelijke hulp nodig. Haar hiel is nog altijd niet genezen. De vrouw kan niet werken en stelt touroperator Tomas Cook aansprakelijk voor haar schade. Dat baseert zij op art. 507 uit boek 7 van het Burgerlijk Wetboek: de reis is niet verlopen volgens de verwachtingen die zij daar redelijkerwijs van mocht hebben.

Hoe verliep de beroving? De vrouw stelt dat de bus onverwacht een tussenstop maakte op een onverlichte parkeerplaats op 40 meter van een restaurant ingang. De chauffeur stapte uit, evenals de vrouw en haar gezin. Vanuit het restaurant was volgens haar geen zicht op haar instapplek. Bij terugkeer uit het restaurant vond de beroving plaats: haar tas werd uit haar handen gerukt waardoor ze viel.

De lezingen over de plaats van het delict en de omstandigheden ter plaatse lopen scherp uiteen. De vrouw zegt dat ze ìn de bus op haar plaats zat toen ze werd beroofd. De reisoperator zegt dat ze bij het instappen, op de trap van de bus werd aangevallen. Volgens Tomas Cook was de parkeerplaats wel verlicht en parkeerde bus op 10 meter van het restaurant, dus vrij dichtbij.

Wat vindt de rechter? De rechtbank achtte de touroperator in beginsel aansprakelijk en wees dus een schadevergoeding toe. Maar in hoger beroep oordeelt het Gerechtshof anders. De touroperator is op basis van de reisovereenkomst verplicht noch in staat om zijn klanten te vrijwaren van criminaliteit. De klant heeft recht op verblijf en vervoer. En de vrouw heeft dat ook erkend: Tomas Cook hoeft geen ‘absolute waarborg’ voor haar veiligheid te geven. Maar de reismaatschappij moet wel dat doen wat redelijkerwijs gevergd kan worden om overvallen te voorkomen.

En, was de tussenstop voldoende beveiligd?

De vrouw vindt kennelijk dat een beroving ìn de bus duidelijk laat zien dat dit niet het geval was. De touroperator meent dat een beroving bij het instappen haar niet of veel minder verweten kan worden. Het Hof kan niet uit de stukken halen wie van beide gelijk had en draagt nu de vrouw op met getuigen te bewijzen dat haar weergave van de feiten klopt. Zij moet dus de buspassagiers uit 2011 naar de rechtszaal halen en ze ondervragen. De vrouw brengt daar tegenin dat er 40 man in die bus zaten, van wie zij geen adressen heeft. Tomas Cook zegt dat ze die namen en adressen niet mag verstrekken, maar dat daar ‘wel een mouw aan te passen is’. Het Hof zegt te hopen dat de operator ‘loyaal’ mee zal werken. Pas als de feiten helder zijn, oordeelt het Hof of de reisoperator moet betalen. De vrouw krijgt op 30 april de gehele woensdagochtend om getuigen te laten horen.

 

Lees hier de uitspraak (ecli:nl:ghams:2014:534)

Reageren? Volledige naamsvermelding verplicht.