Schippers: NZa paste cijfers ziekenhuizen aan na kritiek

Het schrappen van cijfers over alarmerende verliezen bij ziekenhuizen door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) is vorig jaar gebeurd na kritiek van ambtenaren van het ministerie van VWS. Dat schrijft minister Schippers (Zorg, VVD) in een brief aan de Tweede Kamer.

In een zogenoemde marktscan had de NZa op het allerlaatste moment de belangrijkste conclusie geschrapt: dat bijna vier op de tien ziekenhuizen in 2012 verlies leden. Alle hieraan verbonden berekeningen en tabellen verdwenen eveneens uit het rapport.

In de brief meldt Schippers dat haar medewerkers „vragen” hadden bij twee gepresenteerde tabellen: „De NZa heeft de inbreng van de VWS-medewerkers op het concept van de marktscan gewogen en besloten een correctie aan te brengen.”

Uit het dossier van wijlen NZa-medewerker Arthur Gotlieb, waarover deze krant beschikt, blijkt echter dat NZa-beleidsmedewerkers de verliescijfers juist wel in de marktscan wilden. Bovendien zou NZa-voorzitter Theo Langejan in een vergadering met de raad van bestuur persoonlijk hebben ingegrepen. Hij wilde „niet met slecht nieuws naar buiten”, noteerde klokkenluider Gotlieb in zijn lijvige dossier samen over misstanden binnen de NZa.

De marktscan die de NZa aanpaste betreft een jaarlijkse analyse van de ziekenhuissector. De rapportage van december 2013 gaat over de toestand van ziekenhuizen tot en met 2012. In dat jaar is de manier waarop artsen hun behandelingen declareren ingrijpend gewijzigd.

Dat haar medewerkers het concept van de marktscan hebben beoordeeld, is volgens Schippers conform de afspraken. Schippers: „Medewerkers [van het ministerie mogen] vragen stellen en/of kritische kanttekeningen plaatsen. De NZa weegt deze inbreng en stelt vervolgens zelf het rapport vast. De minister van VWS ontvangt alleen dit definitieve rapport en stuurt deze aan beide Kamers.”

De gang van zaken is een van de onderwerpen die wordt onderzocht door een externe commissie. Die zal op 31 augustus verslag doen.