Klokkenluider weer in dienst, met proeftijd en waarschuwing

De ambtenaar die misstanden in moskee-internaten publiek maakte, mag door Rotterdam niet worden ontslagen.

De gemeente Rotterdam neemt de klokkenluider die misstanden over moskee-internaten onthulde weer in dienst. Dat heeft het college van B en W gisteren bekendgemaakt. De gemeente nam dit besluit nu een bezwaarschriftencommissie het ontslag onterecht noemt.

De ambtenaar heeft toegegeven dat hij vertrouwelijke informatie over moskee-internaten heeft gelekt aan deze krant. Hierop volgden publicaties over kinderen die in illegale en soms brandgevaarlijke moskee-internaten verbleven. Bestuurders waren op de hoogte maar grepen niet in. De berichtgeving leidde tot nieuwe regelgeving voor dit soort privé-internaten.

De ambtenaar werd direct op non-actief gesteld en daarna ontslagen. De gemeente rekende hem zwaar aan dat hij zijn geheimhoudingsplicht had geschonden. De ambtenaar zou met zijn onthullingen bovendien een „gevoel van onveiligheid” hebben gecreëerd bij de gemeentelijke organisatie.

De ambtenaar spande een kort geding, waarin hij gelijk kreeg. De voorzieningenrechter bepaalde dat het ontslag voorlopig moest worden teruggedraaid, in afwachting van de uitspraak van de bezwaarschriftencommissie. De gemeente volgt nu haar advies om het ontslag ongedaan te maken. De klokkenluider krijgt een andere werkplek. De aangifte van de gemeente tegen hem wordt ingetrokken. Wel krijgt hij een waarschuwing en een proeftijd van twee jaar.

Wethouder Richard Moti (PvdA), verantwoordelijk voor personeelsbeleid, vindt terugdraaien van het ontslag niet pijnlijk voor de gemeente. „We zien het niet als nederlaag.” Volgens hem is door de uitspraken van rechter en bezwaarschriftencommissie jurisprudentie inzake klokkenluiders veranderd. Eerder stond op verstrekken van vertrouwelijke informatie automatisch ontslag, aldus Moti.