Weer in dienst bij de gemeente

De gemeente Rotterdam neemt de klokkenluider die misstanden over moskee-internaten onthulde weer in dienst. Dat heeft het college van burgemeester en wethouders gisteren bekendgemaakt. De gemeente had de klokkenluider eerst ontslagen, maar draait dit terug nu een bezwaarschriftencommissie heeft gezegd dat het ontslag niet terecht is.

De ambtenaar heeft toegegeven dat hij vertrouwelijke informatie over moskee-internaten heeft gelekt aan deze krant. Hierop volgden publicaties over kinderen die in slecht onderhouden en soms illegale moskee-internaten verblijven. Bestuurders waren daarvan op de hoogte maar grepen niet in. De berichtgeving heeft geleid tot nieuwe regelgeving waar dit soort privé-internaten zich voortaan aan moeten houden.

De ambtenaar die de misstand naar buiten bracht, werd door de gemeente direct op non-actief gesteld en daarna ontslagen. De gemeente rekende hem zwaar aan dat hij zijn geheimhoudingsplicht had geschonden. De ambtenaar zou met zijn onthullingen bovendien een „gevoel van onveiligheid” hebben gecreëerd bij de gemeentelijke organisatie.

De ambtenaar spande een kort geding aan tegen zijn ontslag en won deze twee maanden geleden. De voorzieningenrechter bepaalde dat het strafontslag voorlopig moest worden teruggedraaid, in afwachting op de uitspraak van de bezwaarschriftencommissie. Die commissie heeft nu de gemeente geadviseerd het ontslag ongedaan te maken.

De gemeente volgt het advies op en neemt de klokkenluider weer in dienst, op een andere werkplek. Ook de aangifte die de gemeente tegen de klokkenluider had gedaan, wordt ingetrokken. Wel krijgt hij een waarschuwing en een proeftijd van twee jaar.

Volgens wethouder Richard Moti (PvdA), verantwoordelijk voor personeelsbeleid, is het terugdraaien van het ontslag niet pijnlijk voor de gemeente, die het ontslag eerst wilde doorzetten. „We zien het niet als nederlaag”, aldus Moti.