‘Kinderpardon geldt voor ongeveer 800 kinderen’

Dat stond op 26 mei in nrc.next.
Dat stond op 26 mei in nrc.next.

De aanleiding

Dit stukje heeft iets ongemakkelijks. Het gaat ogenschijnlijk over cijfers, terwijl het natuurlijk over mensen gaat. Maar omdat het een veelbesproken onderwerp is – we hebben het over het kinderpardon – gaan we vandaag verder over de cijfers die daar bij horen.

Vorige week meldden diverse media dat 675 kinderen een verblijfsvergunning krijgen op grond van dat pardon. PvdA’er Sander Terphuis, die binnen zijn partij ijvert voor een minder streng asielbeleid, reageerde daarop teleurgesteld. Zijn partijleider Diederik Samsom had steeds gezegd dat het pardon zou gelden voor 800 kinderen, zei hij. Die stelling checkten we gisteren, het oordeel was grotendeels waar.

Nadat we contact zochten met de woordvoerder van Samsom stuurde die een lange mail waarin ze schreef dat je kunt betogen dat er meer dan 675 kinderen, en misschien wel meer dan 800, zullen profiteren van het pardon. En in de Tweede Kamer zei staatssecretaris Teeven (VVD, Justitie) vorige week over het getal van 800: „We komen heel dicht in die buurt”.

Hoe zit het? 125 Mauro’s, of 125 Sahars meer, dat doet ertoe. Daarom checken we vandaag de stelling: het kinderpardon betreft ongeveer 800 kinderen.

En, klopt het?

675 kinderen voldoen in ieder geval aan de voorwaarden. Zo hebben ze vijf jaar voordat ze meerderjarig werden asiel gevraagd. En in die periode hebben ze vijf jaar in Nederland verbleven.

De verwarring zit hem erin dat er nog andere kinderen zijn die je mee kunt rekenen. Of niet. We lopen ze langs.

Tien aanvragen voor het kinderpardon staan gewoon nog open, die kunnen er dus nog bij komen. (Van alle aanvragen werd tot nu toe ruim de helft afgewezen.)

Er zijn 130 zaken waarover nog moet worden beslist omdat er bezwaar is aangetekend. Heel kansrijk is zo’n bezwaar niet. Er werden al 1.490 bezwaarschriften afgehandeld, en slechts in 80 gevallen leidde dat alsnog tot een verblijfsvergunning.

Als kinderen aan alle voorwaarden voldoen dan kunnen ook hun gezinsleden – vaders, moeders, broertjes en zusjes – een verblijfsvergunning krijgen. Dat is het geval voor 775 gezinsleden, en daar zitten dus ook kinderen bij. Onbekend is nog hoeveel, maar dit zou om een relatief groot aantal kunnen gaan.

Gelijk met het kinderpardon – een tijdelijke maatregel – kondigde het kabinet ook een ‘definitieve’ regeling aan voor kinderen die langdurig in Nederland verblijven. De voorwaarden daarvoor zijn strenger, maar de regeling blijft dus gelden. Vorig jaar ging het om 10 kinderen.

In schrijnende gevallen kan staatssecretaris Teeven – net als zijn voorgangers – ook gewoon zelf beslissen kinderen een verblijfsvergunning te geven. Dat heet zijn ‘discretionaire bevoegdheid’. Teeven deed dat tientallen keren, zei hij vorig week tijdens een debatje in de Tweede Kamer over het kinderpardon.

Conclusie

Hoeveel kinderen maken er nu gebruik van dat pardon? Het is aannemelijk dat het er uiteindelijk meer zullen zijn dan 675. Om dicht bij de 800 te komen, zul je waarschijnlijk de broertjes en zusjes moeten meetellen die zelf niet aan de voorwaarden voldoen, maar als gezinslid toch mogen blijven.

Je kunt zeggen: die broertjes en zusjes zijn óók kinderen die profiteren van het pardon. Maar je kunt ook zeggen: de discussie ging vaak over kinderen én hun gezinsleden, dus die broertjes en zusjes zijn ‘extra’. Voor beide interpretaties is wat te zeggen. We beoordelen de stelling daarom als half waar.

Blijft de vraag: waarom zijn het er 675, of misschien straks rond de 800, en niet méér? Waarom niet wat ruimhartiger? Het kinderpardon is op dit moment voor 97 procent voltooid, zei Teeven vorige week. En nu is gebleken wie er aan de regels voldoen. „We zijn hier met elkaar duidelijk over geweest en iedereen wist wat de grenzen waren. Grenzen stellen betekent dat mensen daarbuiten vallen en dat is dan ook gebeurd.”