‘Nederland loopt achter met energie uit duurzame bronnen’

Nederland heeft op het gebied van duurzame energie een grote achterstand in te halen. Het land steunt te veel op fossiele energie. Dat stelt het Internationaal Energie Agentschap (IEA) in een rapport over het Nederlandse energiebeleid dat gisteren is uitgebracht. Op dit moment komt slechts 4,5 procent van de gebruikt energie uit duurzame bronnen. Volgens het Energieakkoord moet dat in 2020 14 procent zijn. Het IEA dringt erop aan dat het Energieakkoord consequent en volledig wordt uitgevoerd.