Diplomatieke zondaars komen op zwarte lijst

Met het jaarlijks publiceren van een lijst met wanbetalers wil het ministerie van Buitenlandse Zaken in Nederland gestationeerde diplomaten aansporen tot het betalen van verkeersboetes. Minister Timmermans (Buitenlandse Zaken, PvdA) schrijft dit aan de Tweede Kamer.

In het Verenigd Koninkrijk bestaat zo’n zwarte lijst van diplomaten al. Het niet voldoen door diplomaten van opgelegde boetes is wereldwijd een bekend fenomeen. Vanwege hun diplomatieke onschendbaarheid zijn zij moeilijk te vervolgen. Begin dit jaar bleek dat in Nederland nog 187 boetes van diplomaten niet waren betaald. In zijn brief stelt Timmermans dat buitenlandse diplomaten, oftewel ‘geprivilegieerden’, zich „doorgaans keurig” houden aan Nederlandse wetten en regels. „Het aantal verkeersboetes dat aan de groep van 20.000 geprivilegieerden in 2013 werd opgelegd is, in vergelijking tot de gemiddelde Nederlandse weggebruiker, ruim de helft minder”, aldus Timmermans. Voor strafrechtelijke incidenten geldt hetzelfde.

Desondanks wil Timmermans dat diplomaten hun verplichtingen beter nakomen en zich minder verschuilen achter het Verdrag van Wenen, waarin de diplomatieke onschendbaarheid is gewaarborgd. Aan dat principe wil hij niet tornen. Wel wil Nederland vaker, in geval van ernstige incidenten, landen verzoeken om opheffing van de diplomatieke immuniteit zodat vervolging mogelijk wordt.