EU geeft land voordeel van de twijfel

Invoerheffingen zijn het belangrijkste pressiemiddel dat westerse overheden in handen hebben om de Bengaalse overheid en de fabriekseigenaren tot maatregelen te bewegen de veiligheid te verbeteren en betere arbeidsomstandigheden te scheppen. De VS hebben bij wijze van sanctie hun preferentiële tarief ingetrokken, een gevoelige slag voor de Bengaalse kledingindustrie.

De EU heeft daarmee wel gedreigd maar Bangladesh het voordeel van de twijfel gegeven. De buitenlandse overheden houden, samen met de ILO en andere organisaties, de vinger aan de pols voor wat betreft veiligheid. Probleem is wel dat sommige Bengaalse bedrijven, als het even kan, liever zaken doen met China of Japan, die minder eisen stellen op dit terrein.