Amerikanen zijn minder kieskeurig

Mede onder druk van de publieke opinie hebben ruim 150 grote bedrijven, vooral uit West-Europa, zich verenigd in een organisatie die zich ‘Accord’ noemt. Daartoe behoren C&A, Hema, de Bijenkorf, Zeeman, H&M en Primark. Ze hebben zich verplicht bepaalde veiligheidsnormen te handhaven bij de fabrieken waarmee ze zaken doen. Onder supervisie van de Internationale Arbeidsorganisatie van de VN (ILO) inspecteert ‘Accord’ de veiligheid van gebouwen. Die inspecties, in teams van drie mensen, zijn in februari van dit jaar begonnen. Voor zover bekend zijn ze tamelijk grondig. Acht fabrieken zijn na een kritisch rapport gesloten, wat tot kritiek leidde. Een deel daarvan zal weliswaar na aanpassingen, met steun van de Accord-bedrijven, weer open gaan maar een deel van de werknemers is al zonder compensatie op straat beland. Komende herfst hoopt Accord 1500 fabrieken te hebben geïnspecteerd, een jaar later nog eens 2000.

Zesentwintig Amerikaanse bedrijven hebben zich verenigd in the ‘Alliance for Bangladesh workers safety’. Die bedrijven, waaronder Walmart, zijn minder kieskeurig met hun Bengaalse handelspartners dan ‘Accord’ en gaan minder ver met hun eisen dan de bedrijven van ‘Accord’. Ze stellen zich ook minder aansprakelijk voor de kosten van verbeteringen