Sprinklerinstallaties zijn te kostbaar

In veel fabrieken – hoeveel is door de gebrekkige inspecties nog moeilijk vast te stellen – hebben de eigenaren na ‘Rana Plaza’ en enkele grote fabrieksbranden maatregelen laten nemen om de veiligheid te verbeteren. Blusapparaten zijn toegankelijker gemaakt en de vluchtwegen raken minder vaak verstopt met stapels kleding dan vroeger. Ook wordt er vaker geoefend met het personeel om bij brand of andere gevaren snel handelend op te kunnen treden. Maar voor de aanleg van sprinklerinstallaties schrikken de meeste terug: te kostbaar, vinden ze. Een probleem is ook dat veel fabrieken in gebouwen zitten, waarin ook andere bedrijven zitten, net als bij Rana Plaza. Daardoor zijn ze voor de veiligheid afhankelijk van anderen. De middelen ontbreken meestal om zelf zomaar een nieuw eigen gebouw te laten optrekken. Dat kost al gauw tien miljoen dollar of meer en zulke bedragen zijn ook voor de meeste Bengaalse kledingbaronnen te hoog.