Dit is een artikel uit het NRC-archief De artikelen in het archief zijn met behulp van geautomatiseerde technieken voorzien van metadata die de inhoud beschrijven. De resultaten van deze technieken zijn niet altijd correct, we werken aan verbetering. Meer informatie.

Politiek

Schippers: schrappen cijfers door NZa na kritiek van ambtenaren

Schippers zegt dat het schrappen van de cijfers over verliezen van ziekenhuis door de NZa op verzoek van haar ambtenaren is gebeurd.
Schippers zegt dat het schrappen van de cijfers over verliezen van ziekenhuis door de NZa op verzoek van haar ambtenaren is gebeurd. Foto ANP / Bart Maat

Het schrappen van cijfers over alarmerende verliezen bij ziekenhuizen door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) is vorig jaar gebeurd na kritiek van ambtenaren van het ministerie van VWS. Dat schrijft minister Schippers (Zorg, VVD) vandaag in een brief aan de Tweede Kamer.

In een zogenoemde marktscan had de NZa op het allerlaatste moment de belangrijkste conclusie geschrapt: dat bijna vier op de tien ziekenhuizen in 2012 verlies leden. Alle hieraan verbonden berekeningen en tabellen verdwenen eveneens uit het rapport.

In haar Kamerbrief meldt Schippers dat haar medewerkers “vragen” hadden bij twee gepresenteerde tabellen:

“De NZa heeft de inbreng van de VWS-medewerkers op het concept van de marktscan gewogen en besloten een correctie aan te brengen.”

Lees hier de Kamerbrief van Schippers:

 

Ziekenhuizen zouden zonder compensatie verlies lijden

Uit het dossier van NZa-medewerker Arthur Gotlieb blijkt echter dat NZa-beleidsmedewerkers de verliescijfers juist wel in de marktscan wilden. In een vergadering met de raad van bestuur zou NZa-voorzitter Theo Langejan persoonlijk hebben ingegrepen. Hij wilde “niet met slecht nieuws naar buiten”, zo noteerde klokkenluider Gotlieb in zijn dossier waarover NRC Handelsblad beschikt. Gotlieb stelde een lijvig dossier samen over misstanden binnen de toezichthouder. Begin dit jaar pleegde hij zelfmoord.

De marktscan die de NZa aanpaste betreft een jaarlijkse analyse van de ziekenhuissector. De rapportage van december 2013 gaat over de toestand van ziekenhuizen tot en met 2012. In dat jaar is de manier waarop artsen hun medische behandelingen declareren ingrijpend gewijzigd. Daarom voerde het kabinet een overgangsregeling in en werden ziekenhuizen in 2012 en 2013 gecompenseerd voor te grote verschillen in inkomsten.

Grote vraag was hoe de ziekenhuizen draaiden zonder die tijdelijke regeling. De auteurs van de marktscan rekenden dat uit. Zonder de financiële compensatie zou 39 procent van de ziekenhuizen in 2012 verlies hebben geleden. Vijf van de acht universitaire medische centra zouden dat jaar zelfs een negatief bedrijfsresultaat hebben gehad. De ziekenhuizen moeten het sinds 1 januari dit jaar zonder de compensatie redden.

Minister: beoordelen marktscan conform afspraken

Schippers schrijft nu in haar brief aan de Kamer dat haar medewerkers vonden dat “een relatie” tussen de cijfers over de omzetten met en zonder overgangsregeling “niet een op een” mag worden gelegd. De compensatie vormde een “gewoon onderdeel” van de omzet van de ziekenhuizen. Daarnaast speelden ook “andere aspecten” een rol bij het bepalen van de omzet, aldus Schippers.

Dat haar medewerkers het concept van de marktscan hebben beoordeeld, is volgens Schippers conform de afspraken tussen NZa en VWS. Schippers:

“Medewerkers [van het ministerie mogen] vragen stellen en/of kritische kanttekeningen plaatsen. De NZa weegt deze inbreng en stelt vervolgens zelf het rapport vast. De minister van VWS ontvangt alleen dit definitieve rapport en stuurt deze aan beide Kamers.”

De gang van zaken rond de marktscan is een van de onderwerpen die wordt onderzocht door een externe commissie. Die zal op 31 augustus verslag doen.

Meer over de misstanden bij de NZa in ons dossier.