Ik bepaal waar ik mijn geld aan uitgeef

In NRC van 16 april waarschuwt hoogleraar Thomas Piketty voor een angstaanjagende elite met veel geld. Wat er precies zo angstaanjagend is aan deze elite, is niet duidelijk.

Tot nu toe is het niet deze elite die voor gruweldaden zorgen in de wereld, het zijn juist mensen zoals Piketty die met hun ideeën, vooral in de 20ste eeuw, voor veel narigheid hebben gezorgd.

Was het niet Marx, auteur van Das Kapital, die de vader van het communisme was en zijn zijn ideeën niet massaal overgenomen door onder andere Lenin, Trotsky, Stalin?

De miljoenen slachtoffers spreken voor zich en Marx is ondertussen gedegradeerd tot een derderangs econoom. Het is niet voor niets dat columnist Pethokoukis de ideologie van Piketty betitelt als het ‘softe marxisme’. Niet echt een compliment.

Een onderdeel van dit nieuwe Pikettiaanse gedachtegoed is het vernieuwde belastingsysteem.

Piketty spreekt over een ‘rechtvaardiger belastingsysteem’ in Europa in vergelijking met de Verenigde Staten.

Zijn het niet de Amerikanen die zelf mogen bepalen waar hun verdiende geld heen gaat en zijn het niet de Amerikanen die het meeste geld per hoofd van de bevolking geven aan goede doelen? Is het niet een stuk ‘rechtervaardiger’ om burgers zelf te laten bepalen naar welke ‘goede’ doelen hun geld gaat?

Laat deze ‘angstaanjagende elite’ dan maar bestaan, dit zorgt voor de meeste ontwikkeling en op de lange termijn de grootste economische groei.