Dit is een artikel uit het NRC-archief De artikelen in het archief zijn met behulp van geautomatiseerde technieken voorzien van metadata die de inhoud beschrijven. De resultaten van deze technieken zijn niet altijd correct, we werken aan verbetering. Meer informatie.

Arbeidsmarkt

Werkloosheid is gedaald doordat er minder mensen naar werk zoeken

Een werkzoekende bij een vestiging van het UWV in Rotterdam.
Een werkzoekende bij een vestiging van het UWV in Rotterdam. Foto ANP / Jerry Lampen

De werkloosheid in Nederland is in maart met zevenduizend mensen gedaald. De daling wordt veroorzaakt doordat er minder mensen in die maand naar een baan zochten. In totaal telt Nederland nu 684.000 werklozen, wat neerkomt op 8,7 procent van de beroepsbevolking.

Dat meldt het CBS vanochtend. Het statistiekbureau merkt dat er nog steeds sprake is van een stijgende trend. Zo kwamen er in het eerste kwartaal van dit jaar gemiddeld vijfduizend werklozen per maand bij.

In die periode nam echter ook de omvang van de beroepsbevolking af; een grote groep werkzoekenden is namelijk gestopt met het zoeken naar een baan. Gemiddeld haakten er per maand dertienduizend mensen af, waardoor de werkloosheid daalt. De daling komt dus niet doordat er meer banen zijn, maar wordt vooral veroorzaakt door een krimpende beroepsbevolking.

Het UWV verstrekte in maart 454.000 uitkeringen. Dat is ten opzichte van een maand eerder een daling van zesduizend. Gekeken naar maart 2013 is het echter een stijging van 74.000. Eerder meldde het UWV dat het aantal werkloosheidsuitkeringen dit jaar zal stijgen naar 485.000. Eind vorig jaar was dat nog 437.700.

Het CBS meldt verder dat de toename van de werkloosheid bijna geheel voor rekening komt van vrouwen boven de 25 jaar. Gemiddeld nam in het eerste kwartaal het aantal werklozen in deze groep met zesduizend toe. Dit zou vooral komen door de bezuinigingen in de zorg en handel, sectoren waar veel vrouwen in werkzaam zijn.