Dit is een artikel uit het NRC-archief De artikelen in het archief zijn met behulp van geautomatiseerde technieken voorzien van metadata die de inhoud beschrijven. De resultaten van deze technieken zijn niet altijd correct, we werken aan verbetering. Meer informatie.

Morgen blijkt of het land kan leven met Martijn

Moet de samenleving worden beschermd tegen een club van pedoseksuelen? Of tast een verbod de samenleving aan?

Morgen beslist de Hoge Raad of vereniging Martijn verboden moet worden. De voor- en tegenstanders van een verbod staan lijnrecht tegenover elkaar. Wat zijn hun argumenten?

De vereniging moet verboden worden

De vereniging maakt de samenleving onveiliger voor kinderen

En dat ontwricht uiteindelijk de samenleving als geheel. Dat doet Martijn door ideeën uit te dragen die het taboe op relaties tussen volwassenen en kinderen kunnen afzwakken. Martijn ziet kinderen als lustobjecten, en plaatst seksueel getinte afbeeldingen van kinderen op zijn website. De vereniging verkondigt de idee dat seksueel contact tussen volwassenen en kinderen natuurlijk is, en zelfs goed voor kinderen. Zo creëert ze een subcultuur waarbinnen seks tussen volwassenen en kinderen acceptabel is. Martijn vormt al zo’n subcultuur: verschillende leden zijn veroordeeld voor het bezit van kinderporno, sommigen zelfs meerdere keren. En volgens getuigen werden via de website van Martijn tips uitgewisseld voor het in contact komen met jonge meisjes.

Het bestaan van zo’n subcultuur is riskant voor kinderen. De bescherming van hen en hun ‘seksuele integriteit’ is één van de pijlers onder ons rechtsstelsel.

Het kan ook de samenleving aantasten, zegt advocaat-generaal Vino Timmermans. Hij adviseerde de Hoge Raad de vereniging te verbieden. Door de activiteiten van Martijn kan het gevoel ontstaan dat kinderen niet veilig zijn, waardoor ouders instellingen als scholen, sportverenigingen en kinderopvang gaan mijden. Deze aantasting van fundamentele waarden rechtvaardigt een inperking van de vrijheid van meningsuiting.

Er is meer kennis

Vroeger werd wel luchtig gedaan over erotische gevoelens die over de leeftijdsgrens gaan. Maar inmiddels wordt algemeen aanvaard dat zulk seksueel contact ernstige gevolgen heeft voor kinderen. Advocaat-generaal Timmermans verwijst hiernaar in zijn advies. Er is ook meer bekend over hoe beperkt het begrip ‘vrijwillig’ is in dit verband. Kinderen kunnen moeilijk hun wil bepalen, of zich terugtrekken uit een contact met een volwassene dat een seksuele wending neemt. Daarom is de zedenwetgeving de laatste jaren aangescherpt.

De vereniging is het verkeerde toevluchtsoord

Er zullen altijd mensen zijn met pedoseksuele gevoelens, en die hebben het niet makkelijk. Zij weten dat het verboden is daaraan uiting te geven, en dat die gevoelens bovendien verwerpelijk worden gevonden. Het is belangrijk dat pedoseksuelen zich voor steun en hulp kunnen wenden tot een organisatie die geen schade berokkent. En dat is niet een vereniging die ze vertelt dat seks met kinderen een prima idee is. Zolang Martijn bestaat, is er een risico dat pedoseksuelen het slechte pad op worden geleid. Er zijn meldpunten die wel aanvaarde hulp bieden, zoals Stop It Now.

De vereniging mag niet verboden worden

De vrijheid van meningsuiting moet worden beschermd

Het recht van de burger om zich te verenigen en in dat verband verwerpelijke opvattingen uit te dragen is voor een samenleving van wezenlijk belang. Er moet open kunnen worden gepraat – ook over moeilijke onderwerpen. Dat recht is in de Grondwet en internationale verdragen verankerd, en was het belangrijkste argument voor het hof om het verbod van Martijn ongedaan te maken. „Die samenleving zelf is weerbaar […]. Ze heeft in beginsel ook opvattingen voor lief te nemen die in brede kring worden verafschuwd.” De Hoge Raad is hierin ook zeer terughoudend. In 2009 weigerde de raad nog een afdeling van de Hells Angels te verbieden, omdat een verbod noodzakelijk moet zijn om daadwerkelijke en ernstige aantasting van wezenlijke beginselen van het rechtsstelsel tegen te gaan. Een verbod zou ook een soort belediging zijn; alsof wij als samenleving niet sterk genoeg zijn om met een vereniging als Martijn om te gaan.

Het is niet nodig

Martijn heeft de samenleving nooit ontwricht, constateerde het hof. En Martijn kan zijn ideeën nooit op grote schaal toepassen – en zo toch ontwrichtend worden – want pedoseksuelen kunnen maatschappelijk nauwelijks meer op enig begrip rekenen.

Het is een gevaarlijk precedent

Als verenigingen verboden worden omdat ze ideeën uitdragen die gevaarlijk zijn „indien op grote schaal toegepast”, mogen er wel meer vrezen voor hun voortbestaan: clubs voor wapenbezit, tegen de verzorgingsstaat of voor een geldloze maatschappij. Als hun ideeën worden toegepast, zou dat zeker ontwrichtend zijn.