Andere Tijden: Nacht und Nebel

Vermeende verzetslieden, oproerkraaiers en onruststokers werden in WO II door de Duitsers in het geheim afgevoerd om daarna spoorloos te verdwijnen – ‘in Nacht und Nebel’, naar een idee van Wehrmacht-opperbevelhebber Wilhelm Keitel (in ’46 veroordeeld en opgehangen wegens oorlogsmisdaden). Familie en vrienden vernamen niets over het lot van de gedeporteerden. Deze ‘NN-gevangenen’ kwamen onder andere terecht in Natzweiler, een kamp in Frankrijk, waar ook een aparte barak voor Nederlanders was. De laatste overlevenden vertellen.

Nederland 2, 21.25-22.00u.